SAMFERDSEL

I 2017 krevde denne jobben fire menn, åtte instrumenter og 400 timer. Nå kan den gjøres av én mann med ett instrument på en fjerdedel av tiden

En ny metode for landmåling reduserer arbeidsmengden og bedrer presisjonen i store veiprosjekter.

Trond Arve Haakonsen tester ny metode med punktobservasjon med sanntids-GNSS på Elverum.
Trond Arve Haakonsen tester ny metode med punktobservasjon med sanntids-GNSS på Elverum. Foto: Asbjørn Eilefsen

Det måtte planlegges i detalj. Hver gang de fire skrudde på GPS-måleutstyret måtte det gjøres akkurat samtidig, og de måtte måle akkurat like lenge. Gjerne i opptil to timer på hvert punkt.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.