Hydrogenproduksjon i Hellesylt starter i 2023

Innestengt vannkraft skal omdannes til hydrogen for skip, ferger og tungtransport i Hellesylt ved Geirangerfjorden neste år.

Hydrogenproduksjon i Hellesylt starter i 2023
Geirangerfjorden. Fra 2023 vil Hellesylt Hydrogen Hub produsere 1,3 tonn hydrogen i døgnet. Da er høna-og-egget-diskusjonen over. I 2026 vil fjorden være stengt for fossildrevne skip, både ferger og cruise. Foto: Per Eide/Hellesylt Hydrogen Hub

Norwegian Hydrogen har inngått en kontrakt med den tyske elektrolysørprodusenten FEST om levering av et 3 MW-anlegg som kan produsere 1,3 tonn H2 per døgn. Dermed kan de levere nullutslipps drivstoff til lokal transport, både til sjøs og på land, fra fjerde kvartal 2023.