OFFSHORE

Hydro vant Ormen-kamp

Nå har de andre rettighetshaverne til feltet sluttets seg til de vurderinger Norsk Hydro har lagt til grunn: Kombinasjonen av undervannsanlegg og landanlegg gir best økonomi, best teknisk løsning og beste løsninger for helse, miljø og sikkerhet.

Utbyggingen kommer i gang i løpet av 2004, så sant myndighetene godkjenner planene i løpet av neste år. Da skal Ormen Lange være utbygget og klar for gassproduksjon i oktober 2007.

Ved siden av feltutbyggingen bestående av undervanns - og landanlegg, inkluderer Ormen Lange det mest omfattende gasseksportsystem hittil på norsk sokkel, heter det i en pressemelding fra Norsk Hydro.

De samlete investeringer for både feltutvikling og transportrør er anslått til ca. 55 milliarder i faste norske 2002 -kroner, og feltets levetid er mellom 30 og 40 år.

På platå vil feltet produsere minst 20 milliarder m3 gass per år, og som tilsvarer 20 prosent av

forventet norsk gassproduksjon i 2010. Landanlegget på Nyhamna i Aukra vil gi rundt 100 faste arbeidsplasser i driftstiden.

Utredningene for valg av utbyggingskonsept til Ormen Lange har pågått siden begynnelsen av år 2000. Alle relevante utbyggingsalternativer (inkludert plattformanlegg til havs) har vært vurdert. Etter

fullføring av mulighetsstudiene tidlig i 2001 og etterfølgende konseptstudier, la Norsk Hydro ASA frem sin anbefaling til utbyggingskonsept for Ormen Lange 26.september 2002.

Ormen Lange antas å inneholde om lag 375 milliarder m3 utvinnbar tørr gass og 22 millioner m3 kondensat, og er dermed det største gassfeltet som planlegges utbygget på norsk sokkel. Feltet ligger 100 km utenfor kysten av Møre og Romsdal på mellom 800 og1000 meters vanndyp.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.