Hvis ikke kommunen får opp farta, tar det 500 år før avløpsnettet er skiftet ut

Utskiftingen går tregt , men Rif-direktøren tror drikkevannsproblemene på Askøy har blitt en vekker.

Hvis ikke kommunen får opp farta, tar det 500 år før avløpsnettet er skiftet ut
Lav utskiftingstakt i avløpsnettet kan føre til utslipp av kloakkvann i bekker og elver, som her i Eidsvoll i oktober 2017. Foto: Eidsvoll kommune

Eidsvoll rådhus, klokken 11, mandag 26. august 2019: Vakttelefonen på driftsavdelingen for vann og avløp piper. Overvåkningssystemet melder om unormalt trykk fra en av pumpestasjonene. Det signaliserer brudd på en avløpsledning, men hvor?