IT

Hun får stor makt over det digitale Norge

Konsernsjef Mette Kamsvåg i Nets er styreleder i E-boks A/S og satser på at kontrakten om digital postkasse får ringvirkninger i konsernet.
Konsernsjef Mette Kamsvåg i Nets er styreleder i E-boks A/S og satser på at kontrakten om digital postkasse får ringvirkninger i konsernet. Bilde: Espen Zachariassen

Nets

 • Nordisk virksomhet for digitale betalings-, kort- og informasjonsløsninger.
 • 2600 ansatte, de fleste i Norge og Danmark­. 850 it-utviklere.
 • Omsetning sju milliarder NOK.
 • Største aksjonærer: DNB, Nordea, Danske­ Bank og Danmarks Nationalbank.

Digital postkasse

Løsning for digital kommunikasjon mellom­ stat/kommune og innbygger/bedrift.

Leverandører er:

 • Digipost, som eies av norske Posten
 • E-boks Norge, som eies av danske E-boks, som igjen eies av Nets og Post Danmark.

ID-porten

 • Felles innloggingsløsning til offentlige tjenester for sikker kommunikasjon med stat og kommune.
 • Brukes av mer enn tre millioner innbyggere og 300 offentlige virksomheter.
 • Gir tilgang til mer enn 400 tjenester.
 • Innlogging kan skje med Bank ID (Nets), MinID (Staten) Buypass eller Commfides (egne selskaper).
 • ID-porten drives av Direktoratet for forvaltning ogikt (Difi).

Med sin ekspertise på elektronisk ID og betalingsløsninger, har Nets et solid grep om det digitale Norge.

Med kontrakten på sikker digital postkasse gjennom datterselskapet E-boks, blir grepet enda fastere.

Regjeringens strategi om digitalt førstevalg handler om at bedrifter og innbyggere primært skal bruke nettet i kommunikasjon med stat og kommune.

Det er langt billigere enn brev, telefon om oppmøte på offentlige kontorer.

Mer kontroll

Fra før er Nets en storaktør på betalingsløsninger, som bankkort og betaliingsterminalene i butikkene.

Digital postkasse betyr at Nets også får hånden på to av de sentrale funksjonene i infrastrukturen i offentlig sektor:

 • Pålogging med Bank ID til offentlige tjenester gjennom Id-porten.
 • Distribusjon og lagring av korrespondanse mellom offentlig og privat.

Og det er bare begynnelsen.

Les også: Derfor har Telenor mindre behov for tung utviklerkompetanse

E-boks og styreleder Henrik Andersen fikk kontrakt på sikker digital postkasse. Det betyr økt innflytelse på digitalstaten for Nets og konsernsjef Mette Kamsvåg. Espen Zachariassen

Storspiller

Bak navnet Nets finner vi en rekke tidligere nordiske selskaper, men oppsto som en fusjon i 2010 mellom danske PBS Holding AS og norske Nordito AS, som er morselskapet til BBS og Teller.

Kjernevirksomheten har konsentrert seg om finanssektoren, med nettbank, Bankaxept og e-faktura.

For et par år siden endret selskapet strategi til også å omfatte hele den digitale verdikjeden i offentlig sektor. Derfor ser konsernsjef Mette Kamsvåg en gyllen mulighet med E-boks-avtalen.

– Vi lever av å håndtere digitale verdier i form av penger, informasjon og identitet. Her har vi en rekke funksjoner som kan knyttes til digitale offentlige tjenester, sier Kamsvåg.

Hun leder 2600 medarbeidere i fem land og råder over 850 it-utviklere.

Disse har snekret løsninger for blant annet elektronisk signatur, distribusjon og betalingsløsninger.

Les også: Så lite ekstra lønn gir en mastergrad i IT-bransjen

Kritiske løsninger

Nets har allerede sikret seg kontrakt med Nav på distribusjon med sin løsning Nets Share, som fanger opp og formidler dokumenter fra både papir, e-post og fagsystemer.

En betalingsløsning for offentlige tjenester på Altinn-plattformen er mangelvare i dag. Der kan Nets dekke et hull som vil bidra til å øke interessen for bruk av offentlige tjenester på nett.

Med andre ord vil kontrakten om digital post kunne føre til at Nets' betalingsløsnnger blir brukt enda mer.

– Økt digitalisering og automatisering av kundeprosesser i offentlige sektor vil også føre til et naturlig behov for sterkere kobling til betalingsinfrastrukturen og bankenes elektroniske betalingstjenester, sier Kamsvåg.

Økt omsetning

Og økt volum er noe av nøkkelen til hvordan Nets skal få utbytte av sine teknologiske investeringer:

Etter hvert som pålogging, digital postkasse og øvrige offentlige tjenester blir stadig mer brukt, vil omsetningen hos E-boks/Nets øke.

– For oss som eier av E-boks er det viktig at selskapet får denne muligheten. Det vil igjen gi mer bruk av våre løsninger, som eID og e-signatur. Spesielt vil muligheten til å signere dokumenter elektronisk være en kritisk faktor for full digitalisering, mener Mette Kamsvåg.

Les også:

Digipost ruster seg for å takle flere hundre millioner digitale brev

Nå inneholder bankkontoen i Sveits data i stedet for penger  

Forskere på Svalbard får 10 Gbit/s  

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.