Høyre vil gi elsertifikater til bygg

Høyre vil gi elsertifikater til bygg
KRITISK TIL PROSESSEN: Høyres energipolitiske talskvinne Siri Meling advarer regjeringen mot å hoppe bukk over viktige spørsmål i den hektiske innspurten fram til det norsk-svenske elsertifikatmarkedet skal tre i kraft om en drøy måned. Bilde: Øyvind Lie

Elsertifikater

  • Elsertifikatsystemet fungerer slik at produsentene av fornybar kraft får en inntekt fra salg av elsertifikater i tillegg til inntekten fra salg av elektrisk energi.
  • Myndighetene skaper et marked ved å pålegge strømkundene å kjøpe sertifikatene.
  • Inntekten fra elsertifikatene (også kalt grønne sertifikater) skal bidra til å gjøre det lønnsomt å bygge nye anlegg for fornybar kraftproduksjon.
  • Markedet skal gi 26,4 TWh ny fornybar kraft i Norge og Sverige innen 2020.

Alle nybygg skal være planlagt som nesten-nullenergibygg innen 2020, og offentlige bygg allerede innen 2020, ifølge krav som stilles i EUs reviderte bygningsenergidirektiv.

Statsbygg planlegger derfor nye former for utveksling av energi mellom bygning og smarte energinettverk.

Les også: Vil ha elsertifikater for bygg

Leverer kraft

Det innebærer at byggene i perioder vil levere fornybar kraft til nettet. For denne kraften ønsker Statsbygg elsertifikater, slik at de smarte fornybarløsningene i bygg skal bli enda mer lønnsomme.

Problemet er at utkastet til forskrift slik Statsbygg oppfatter det, ikke tar høyde for dette.

Les også: Statoil vil slippe sertifikatene

– Viktig insentiv

Høyres energipolitiske talskvinne Siri A. Meling reagerer på utelatelsen i forskriften som er på høring.

– Forskriften må eksplisitt ta med at bygg som leverer kraft ut på nettet, får elsertifikater. Det vil være et viktig insentiv til å satse på klimavennlige byggløsninger i framtiden, sier hun til Teknisk Ukeblad.

Hun mener spørsmålet må avklares raskt, slik at Statsbygg og andre aktører kan planlegge på en best mulig måte og får sikkerhet for sine investeringer.

Olje- og energidepartementet ønsker ikke å kommentere saken før alle de over 70 høringsuttalelsene som er kommet inn er grundig gjennomgått.

Les også: Slipper elsertifikater i Nord-Norge

I siste liten

Meling mener elsertifikatprosessen har vært preget av en “siste-liten-tenkning”, der viktige avklaringer ikke tas før få dager før det felles norsk-svenske elsertifikatmarkedet trer i kraft fra årsskiftet.

Hun advarer mot å la en oppjaget stemning i departementet og byråkratiet føre til at man hopper bukk over “detaljer” som kan vise seg å føre til alvorlige svakheter ved systemet på lengre sikt.

– Elsertifikatprosessen har i årevis vært svakt håndtert, med vingling fram og tilbake og uklare signaler til aktørene. Den kan tjene til skrekk og advarsel i framtiden, slik at man unngår å gjøre de samme feilene igjen, sier Meling.

Les også: Kritisk til industri-unntak

Statlige bygg leverer strøm

Trondheim vil ha verdensrekord

Les mer om: