Høyre vil endre kravet om heis

Høyre vil endre kravet om heis
Høyre ønsker å fornkle regler og krav for å få raskere boligutbygging og bedre forutsigbarhet i byggenæringen. Bilde: NTB scanpix

Høyre vil:

  • At byggteknisk forskrift (TEK10) skal gjennomgås i samarbeid med byggebransjen med sikte på å redusere detaljnivået og fjerne unødvendige krav og pålegg.
  • At rammetillatelser skal gjelde i inntil 10 år både for utbyggere og privatpersoner.
  • At den tidsbegrensede varigheten til private vedtatte reguleringsplaner oppheves, slik at de likebehandles med offentlige.
  • At planprosesser forenkles gjennom å tillate at områdeplaner og reguleringsplaner kan vedtas under ett.
  • Sikre at adgangen til å fremme offentlige innsigelser i planforslag kun praktiseres i forhold av vesentlig regional og nasjonal betydning.
  • At klageadgangen skal begrenses når en byggesak er utformet i henhold til gjeldende reguleringsplan.
  • Sikre samordning av statlige innsigelser.

På Høyres landsmøte i helgen ble det vedtatt en rekke tiltak for å få fart på boligbyggingen.

– Disse tiltakene vil gjøre byggeprosessen smidigere og enklere for både utbyggere og innbyggere, sier Maren Malthe-Sørenssen, fraksjonsleder for byutvikling (H) i Oslo Bystyre.

Les også: – Dette er fremtidens byggemateriale

Kravet til heis

Behovet for boliger er stort i alle landets større byer. Aller størst er det i Oslo, som trenger 4500 nye boliger årlig frem mot 2030 for å møte forventet befolkningsvekst. For at dette skal være mulig mener Høyre blant annet Teknisk Forskrift (TEK 10) må forenkles.

– TEK 10 inneholder for mange detaljerte punkter. Vi ønsker å samarbeide med byggebransjen for å redusere detaljnivået og fjerne unødvendige krav, sier Malthe-Sørenssen.

Et av de viktigste punktene, mener hun er å endre kravet til heis i alle bygg med mer enn tre etasjer som i dag er en del av kravet til universell utforming.

– Det er mange som ønsker å bygge ut loftet i eldre bygårder, som ikke har muligheten til dette på grunn av kravet til heis. Siden det ofte ikke er noe alternativ å bygge heis i gamle bygårder ender det opp med at arealer som fint kunne blitt gjort om til bolig står tomme, sier hun.

Selv om Høyre generelt sett er positive til universell utforming, mener de kravet er feil, og ønsker å endre det.

– Det er mange kommuner i Norge som ikke kan utnytte loftsarealene slik situasjonen er i dag, sier Malthe-Sørenssen.

Les også: Bjørvika synker

Vil minske innsigelser

Et annet punkt som ble mye diskutert på landsmøtet var mulighetene for innsigelser ved byggeprosjekter.

– Vi ønsker å begrense adgangen til å fremme innsigelser, slik at de bare kan fremmes når det gjelder forhold av vesentlig regional eller nasjonal betydning, sier Malthe-Sørenssen.

Hun viser til et eksempel ved utbyggingen av næringsbygg på Brynseng i Oslo.

– Jeg var på befaring der tidligere i dag og fikk høre at det nå er 16 år siden utbyggeren startet med planleggingen. Blant annet ble jeg fortalt at en innsigelse fra Statens vegvesen forsinket saken med to år. Sånn kan vi ikke fortsette å ha det, sier Malthe-Sørenssen.

Les også: Operahuset gulner

Fra tre til ti år

Også varigheten for rammetillatelser, ønsker Høyre å endre.

– Vi mener at rammetillatelser skal gjelde i inntil ti år både for utbyggere og privatpersoner, sier Malthe-Sørenssen.

I dag må utbygger og privatpersoner søke på nytt dersom planlagt bygging ikke igangsettes innen tre år etter at tillatelse er gitt.

– Det fører til ekstra tidsbruk for både kommunen, som må gi ny tillatelse, og for den som ønsker å bygge. Vi mener denne prosessen må forenkles, ved at tillatelsen varer i ti år.

Les også:

To norske bygg nominert til verdens vakreste

Bygger verdens høyeste skyskraper med 80.000 tonn stål

Her forkuller de fasaden istedenfor å beise