IT

Hit skal 600 terabyte norske oljedata flyttes

Gigantkontrakt gikk til franskmenn.

I løpet av 2014 skal verdifulle oljedata flyttes over på nye servere her i Green Mountain Data Center på Rennesøy.
I løpet av 2014 skal verdifulle oljedata flyttes over på nye servere her i Green Mountain Data Center på Rennesøy. Bilde: Espen Zachariassen
6. jan. 2014 - 12:22

DISKOS

  • En felles løsning for lagring og distribusjon av seismikk-, brønn- og produksjonsdata fra norsk sokkel.
  • Satt i drift i 1995 som et samarbeid mellom Oljedirektoratet, Statoil, Norsk Hydro og Saga Petroleum (som etter oppkjøp og fusjon i dag kun er Statoil).
  • I dag er det 56 oljeselskaper i Diskos-samarbeidet, i tillegg til en rekke serviceselskaper og alle norske universiteter.
  • Formålet med basen er å effektivisere dataforvaltningen for både myndighetene og oljeselskapene ved en felles elektronisk lagring og distribusjon av slike data.
  • Løsningen ivaretar krav til taushetsplikt, lovregulert innsyn i offentlig informasjon og selskapenes rapporteringsplikt. Databasene sikrer også langsiktig lagring og vedlikehold av slike data.

Kilde: Oljedirektoratet

Etter en anbudsrunde skal driften av databanken for de norske oljeressursene, Diskos, overlates fra Halliburton til CGG.

Dette er en felles løsning for lagring og distribusjon av seismikk-, brønn- og produksjonsdata fra norsk sokkel. Den drives i samarbeid mellom Oljedirektoratet, 56 oljeselskaper, flere serviceselskaper og alle norske universiteter.

Franske CGG er ekspert på å høste og behandle seismikkdata, men har lite erfaring med deling av og tilgang til informasjon, som er mye av hensikten med Diskos.

Derfor er den norske søkemotorvirksomheten Kadme i Stavanger en avgjørende underleverandør.

På toppen

– Vi legger vår søkemotor Whereoil som et integrasjonslag på toppen av CGGs løsning Trango, som er teknologi for lagring av seismikk- og brønndata. På den måten skal informasjonen bli lett tilgjengelig for brukerne, forklarer administrerende direktør Kjell-Arne Bjerkhaug hos Kadme.

Det planlegges flere nye funksjoner.

Blant annet savner Oljedirektoratet kontroll med om oljeselskapene overholder sin rapporteringsplikt på petroleumsdata. Her skal Kadme videreutvikle en monitoreringsløsning som selskapet tidligere har snekret for Statoil.

Les også: Ny norsk teknologi overvåker levetiden for fleksible rør

Som i banken

Selve dataene skal CGG oppbevare i det nye Green Mountain Data Center på Rennesøy nord for Stavanger.

Evry får ansvaret for at systemene her er oppe og går.

Det betyr at Diskos-eierne har valgt samme fremgangsmåte som Dnb.

Inntil nå har banken kjøpt datatjenester av Evry, inkludert lagring på Evrys egen maskinpark.

Nå overtar indiske HCL store deler av oppgavene, mens Dnb selv velger datasenter. De har også valgt Green Mountain.

Dermed blir det enklere for Dnb senere å skifte it-leverandør, fordi infrastrukturen og dataene blir værende på nøytral grunn.

Datastrøm

Det samme skal Diskos' eiere oppnå med lagring hos Green Mountain i regi av Evry.

Derfor må CGG sørge for en real flyttesjau av nærmere 600 terabyte med data fra dagens operatør Halliburtons it-enhet Landmark Software & Services i Tananger og nordover til Rennesøy.

Kadme får det meste av ansvaret for den biten.

– I prinsippet er det jo ikke annet enn at dataene skal skrives ut fra Halliburton og leses inn hos oss, men dette kan bli en tidkrevende sak, sier Bjerkhaug.

Her blir det en diskusjon med oppdragsgiver og nåværende operatør om hvordan dette skal gjøres.

– Rent teknisk kan vi strømme alt sammen over en fiberlinje fra Tananger til Rennesøy, men det er ikke sikkert det er like lett i praksis, sier Kadme-sjefen.

Volumet av seismikk- og brønnlogger byr ikke på de største utfordringene. Derimot kan det bli en jobb å sørge for at all metainformasjonen (data om dataene) kommer på plass.

Datamengden i Diskos øker raskt. Da anbudskonkurransen startet, var det offisielt 400 terabyte i basen. Noen måneder senere er den økt med nær 50 prosent.

– Det er ventet en betydelig vekst i datamengdene de neste årene, skriver Oljedirektoratet i sin omtale av CGG-kontrakten.

Les også: De 10 viktigste IT-trendene i 2014

Flere hundre millioner

For CGG er Diskos-kontrakten første oppdrag etter at konsernet etablerte en egen datahåndteringsenhet ved å kjøpe opp geoscience-enheten hos hollandske Fugro for et snaut år siden.

Verdien på selve kontrakten er ikke kjent, men det betyr lite for totalverdien.

Brukerne av Diskos betaler for å legge inn og hente ut data, og den aktiviteten er økende.

Ifølge direktoratet er kontrakten verdt flere hundre millioner kroner, avhengig av hvor mye data som blir lastet inn og ut av Diskos.

De tre partene har ett år på seg til å overta driften fra dagens operatør. Innen 1. januar 2015 skal alle data være flyttet og tjenesten i gang fra Rennesøy.

Les også:

Norsk AUV kan være klar til oljeservice hvor som helst i verden i løpet av et døgn  

Kutter kraftig i seismikkstøtte

Big data kan krympe sykehusene  

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.