Her vil de teste ut hydrogen-godstog i Norge

Hydrogenprodusent og godsselskap skal undersøke mulighetene for hydrogendrift på Raumabanen.

Her vil de teste ut hydrogen-godstog i Norge
Om godstogene på Raumabanen (bildet) egner seg for hydrogendrift, kan Nordlandsbanen bli neste stopp. Foto: Leif J. Olestad / Onrail

– Målet vårt er at Onrail skal kjøre det første hydrogen-godstoget i Europa. Men det er klart, det er et stykke frem, sier Henning Aandal, medgründer og daglig leder i togselskapet Onrail.