KRAFT

Her vil de etablere Norges første «havvindfabrikk»

3. des. 2014 - 07:00

Slik startet det

  • Havgul Clean Energy inviterte våren 2013 til en prekvalifiseringsrunde for fundamenter og installasjon for Siragrunnen havvindpark. Prosessen ble ledet av Rambøl. 
  • Tre finalister ble plukket ut og ble oppfordret av Innovasjon Norge til å tenke serieproduksjon ut mot havvindmarkedet i sørlige Nordsjøen.
  • Lokale aktører i Lister-regionen tok utfordringen: Kruse-Smith AS, FFS Farsund Fortøyningsselskap AS og E. Øgrey AS dannet et bedriftskonsortium, senere ble døpt til Amon as.
  • Vinteren 2014 startet planleggingen av en fundament- og installasjonsfabrikk ved industriområdet ved Lundevågen dypvannskai.
  • Havgul har etablert samarbeide med Siemens, som produserer havvindturbiner.
  • Statoil, Statkraft og DNV-GL er med i en referansegruppe som vurderer løsningene til Amon.
  • Siragrunnen havvindpark (200 MW) skal produsere 790 GWh i året, tilsvarende forbruket til cirka 40.000 husstander.
  • Vindparken vil få 25-67 turbiner, avhengig av turbinstørrelse. Nærmeste turbin vil ligge 1 kilometer ut fra land.

Kilde: Innovasjon Norge, Amon, NVE.

Norges nyeste aktør i Norges lille havvindbransje vil gjøre en radikal omrokering i den tradisjonelle monterings- og installasjonsprosessen for havvindmøller -  i et forsøk på å stable Norges første havvindpark på beina.

På et mer enn 200 dekar stort fabrikkområde i langs Lundevågen havneområde i Farsund vil selskapet Amon AS, et konsortie bestående av aktører fra Lister-regionen (se faktaboks, journ. anm) etablere en fundament- og installasjonsfabrikk for havvindmøller.

Herfra vil selskapet levere komplette løsninger for vindparker til den sørlige delen av Nordsjøen i samarbeid med Siemens, som produserer havvindturbiner for det globale markedet for offshore havvind.

Planen er å levere og installere 50 komplette havvindmøller i året i en periode på 15 år.

Vil gjøre alt i havn

Når havvindparker bygges langt ute til havs slepes vanligvis fundamentene først ut ved hjelp av kostbare spesialfartøy, mens montering av selve turbinen og strømtilkobling skjer senere i separate, krevende operasjoner.

Dette vil Amon snu helt om på. 

– Vi vil bygge fundamentene, installere turbinene på toppen og testkjøre vindmøllen mens den ligger i havn, før vi sleper hele den flytende konstruksjonen ut, senker den ned på havbunnen og kobler den til nett.  Målet vårt er at vindmøllen skal tilkobles og levere elektrisitet til nettet samme dag som den blir slepet ut, sier prosjektleder Kjell Rune Nakkestad i Amon, og legger til at dette aldri er gjort før.

Kruse-Smith vil ta seg av betong-arbeidet, Farsund Fortøyningsselskap vil håndtere utsleping av havvindmøllene og Einar Øgrey Farsund elektrisk tilkobling av turbinene.

Les også: Ny verdensrekord for vindmølle: 192.000 kWh på et døgn

Inspirert av «oljå»: Gravitasjonsfundamenter er inspirert av Condeep-plattformene, som hadde oppdrift, ble slept ut og senket ned ved hjelp av ballastvann. Amon vurderer nå tre ulike konsepter.
Inspirert av «oljå»: Gravitasjonsfundamenter er inspirert av Condeep-plattformene, som hadde oppdrift, ble slept ut og senket ned ved hjelp av ballastvann. Amon vurderer nå tre ulike konsepter.

Ned med prisen

Målet med å montere fundament og tårn sammen i havn er å få ned den stive prisen på havvindkraft, fra dagens prisnivå på 33 millioner norske kroner per installerte megawatt til 24 millioner kr/MW (måltallet til Crown Estate, journ. anm).

Klarer selskapet dette, tilfredstiller Amon kravet Havgul Clean Energy, eierne bak den planlagte Siragrunnen havvindpark. Dette er en 200 MW stor vindpark som er tegnet inn på Nordsjøkartet utenfor Farsund.

Amon er etablert ene og alene for å bli håndplukket leverandør av betongfundamenter til og installasjon av vindmøllene i vindparken.

Les også: Denne flytende havvindmøllen kan bli sjøsatt i Norge

Konsesjon og skatteregime avgjør

Hele forretningsplanen til Amon hviler på mange forutsetninger, blant annet energimyndighetenes behandling av konsesjonssøknad for Siragrunnen.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skal etter planen fatte konsesjonsvedtak i desember, får Teknisk Ukeblad opplyst. Får vindparken konsesjon er det ventet at vedtaket klages inn for Olje- og energidepartementet.

Uten Siragrunnen som første kunde vurderer Amon det som altfor tungt og risikabelt å prøve å komme etablere seg som en internasjonal havvindaktør.  

– Vi satser på det globale havvindmarkedet. Skal vi komme inn her må vi først demonstrere kostnadsnivået og at konseptet fungerer. Amons forretningside er basert på Siragrunnen. Vi vil ha vindparken som vår første kunde og gjennomføre bygging av en havvindpark på en helt ny måte, sier Nakkestad.

I grenseland: Siragrunnen Vindpark er tegnet inn på 10 til 40 meters dyp på fylkesgrensen mellom Vest Agder og Rogaland, og mellom kommunene Sokndal og Flekkefjord. Installert effekt: 200 MW.
I grenseland: Siragrunnen Vindpark er tegnet inn på 10 til 40 meters dyp på fylkesgrensen mellom Vest Agder og Rogaland, og mellom kommunene Sokndal og Flekkefjord. Installert effekt: 200 MW.

Trenger oljeskatt

En annen bøyg er hvorvidt myndighetene til syvende og sist lar vindparken falle inn under petroleumsskatteregimet.

Havgul Clean Energy har regnet inn lønnsomhet uten elsertifikater, fordi de vil leie ut vindparken til oljeselskaper som trenger strøm.

Utbyggerne har tidligere fått aksept av Oljeskattekontoret om å følge petroleumsskatteregimet og dermed trekke fra 78 prosent på skatten.

Men som Teknisk Ukeblad tidligere har skrevet, er flere, blant annet Finansdepartementet, kritiske til en slik bruk av regimet.

Les også: Fransk havvindpark skal teste nytt norsk fundament

Nye arbeidsplasser

Ifølge Innovasjon Norge vil Siragrunnen havvindpark bidra til å redusere arbeidsledighet i Lista-regionen, hvor det skal være planer om å kutte over fem tusen arbeidsplasser i oljerelaterte bedrifter.

Ifølge en høringsuttalelse fra statsselskapet til NVE, i forbindelse med konsesjonsbehandlingen, vil en havvindindustri i Lundevågen vil gi en omsetning på 2,5 milliarder kroner i året og sysselsette 600 personer direkte og 1100 personer indirekte. Beregningene er gjort av Multiconsult.

"Mye av kompetansen innen olje- og gass kan overføres til offshore vind. Hvis Amon AS blir realisert ser det nå ut for at bedriften treffer et arbeidsmarked i motkonjunktur i regionen", skriver Innovasjon Norge i høringsuttalelsen.

I øyeblikket vurderer Amon tre ulike fundament-konsepter, som alle faller inn under kategorien gravitasjonsfundament. Et av konseptene har selskapet og partnerne utviklet selv.

Gravitasjonsfundament var av den aller første typen som ble brukt i offshore vindkraftindustrien, og egner seg til bruk på havbunnsforholdene som er på Siragrunnen og den sørlige delen av Nordsjøen.

Konseptet er såkalt selvinstallerende, og er inspirert av Condeep-plattformene som hadde oppdrift, ble slept ut og senket ned ved hjelp av ballastvann. Hvordan selve tilkoblingen skal foregå er ikke endelig løst.

Les også: Vil presse ned havvindprisene - tester tobladet turbin

Industriområdet ved Lundevågen.
Industriområdet ved Lundevågen.

– Hopp nedover kostnadskurven

Andre aktører, som Vichy Ventus, har snust på ideen om å montere fundament og tårn sammen før hele konstruksjonen slepes ut på dypt vann. Konseptet er foreløpig ikke testet ut i praksis.

Siemens synes ideen er så lovende at de har inngått samarbeid med Siragrunnen i konseptutviklingen.

– Dette er kjempespennende. Fundament-delen er en vesentlig del av kostnadsbildet for offshore vindkraft, og alle vet at vi er nødt til å jobbe utradisjonelt for å få ned kostnaden. Her er en ny metode som utfordrer de etablerte løsningene, og tar ut mange kostnadsdrivende faktorer fra regnskapet. Lykkes Amon, ser vi potensiale for et hopp nedeover kostnadskurven for offshore vind. Derfor har vi valgt å engasjere oss i dette, sier vindkraftsjef Siemens Norge, Tore Tomter.

Tomter mener den fremste styrken til Amons konsept er at det nær eliminerer risikoen for at stort antall mennesker og kostbart utstyr står stand-by i påvente av godt nok vær for å installere fundamenter og turbiner til havs.

Samtidig utløser konseptet andre utfordringer.

– Den største utfordringen blir å holde hele konstruksjonen stabil når den slepes ut til site. En annen er hvordan man skal beholde kvaliteten på turbinene, når de blir stående lenge ferdigmontert i påvente av at installering offshore. Her er det behov for å finne gode løsninger, sier Tomter.

Les også:

Nå tester de flyvende vindkraft på Lista

Verdens høyeste vindturbin skal sveve over Alaska

Statoil og Statkraft bygger havvind til 400.000 britiske husstander  

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.