Her skriker sjefene mest

Her skriker sjefene mest
TALL: Tonen er røff i bygg- og anleggsnæringen. Bilde: Dag Yngve Dahle

Så mange er blitt skjelt ut av sjefen

 • Bygg, anlegg: 22 prosent
 • Lager, industri, transport: 20 prosent
 • Media, kultur: 20 prosent
 • Salg: 19 prosent
 • Ledelse: 17 prosent
 • Økonomi, finans: 15 prosent
 • Kontor, administrasjon: 15 prosent
 • Forskning, utvikling: 14 prosent
 • Markedsføring, reklame, PR: 13 prosent

Så mange har skjelt ut sjefen

 • Lager, industri, transport: 15 prosent
 • Media, kultur: 14 prosent
 • Teknikk, naturvitenskap: 13 prosent
 • Salg: 12 prosent
 • Bygg, anlegg: 11 prosent
 • Ledelse: 11 prosent
 • Kontor, administrasjon: 8 prosent
 • Forskning, utvikling: 8 prosent
 • Markedsføring, reklame, PR: 7 prosent
 • Økonomi, finans: 7 prosent

Den nordiske modellen er preget av samarbeid mellom partene i arbeidslivet, og en sivilisert tone mellom leder og ansatt.

I praksis er det – Tillitskrise preger arbeidslivet , viser en undersøkelse fra Manpower.

I enkelte næringer er tonen røffere enn i andre næringer, skriver Chef.se. Dette går begge veier:

Ledere roper til ansatte, ansatte roper til ledere.

De frieste jobbene

En av fem

Bygg og anlegg er ikke overraskende næringen der sjefene skriker mest til de ansatte. Tonen er autoritær.

22 prosent av de ansatte innen bygg og anlegg er blitt skjelt ut av sjefen, ifølge undersøkelsen.

20 prosent - altså en nesten like stor andel - er blitt skjelt ut i næringene lager, industri og transport.

Andelen er like høy innen media og kultur.

Minst utskjelling er det innen markedsføring, reklame og PR, som alle er næringen preget av lite hierarki.

Hvilken sjefstype er du?

Skjelt ut

I hvilke næringer er så mest vanlig å skrike til sjefen? Ifølge undersøkelsen er det en av næringene der også sjefene skriker mest til de ansatte, nemlig lager, industri og transport.

Der har 15 prosent skjelt ut sjefen. Dette bekrefter en røff omgangsform i disse delene av arbeidslivet.

Det samme kan sies om media og kultur, hvor andelen som har skjelt ut sjefen er på 14 prosent.

Deretter følger ingeniørtunge næringer som teknikk og naturvitenskap, med en utskjellingsandel på 13 prosent.

– Skulkende sjefer øker fraværet

Dette sier sjefen egentlig

Les mer om: