SAMFERDSEL

Her skal det bygges tre planfrie kryss, fem tunneler og 47 konstruksjoner på kun 19 kilometer vei

Se hvordan en knapt to mil lang veistrekning ble en av tidenes dyreste entrepriser.

Høsten 2022 skal det være 17 nye bruer på den knapt 19 kilometer lange strekningen langs E39.
Høsten 2022 skal det være 17 nye bruer på den knapt 19 kilometer lange strekningen langs E39. Illustrasjon: Kruse Smith
Dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg. Abonnere for å få full tilgang til alt innhold.

Trafikkulykker. Både store og små. Det er gjengangstemaet om du googler E39 mellom Kristiansand og Mandal. Veien, som er en av landets hovedfartsårer, er i dag en salig blanding av ulikt antall felt, traseer i kupert terreng og forholdsvis lave fartsgrenser. Men det skal det heldigvis bli slutt på høsten 2022.

Da skal en splitter ny firefeltsvei med 110 kilometers fartsgrense gå mellom de to byene. Veiprosjektet, som da det ble utlyst i 2018 var tidenes største enkeltkontrakt på veibygging, omfatter et unormalt høyt antall bruer og tunneler.

På knappe to mil med vei skal det bygges hele fem tunneler og 47 andre, ulike konstruksjoner.

17 bruer på 19 km

Byggherren Nye Veier kunne tidlig i 2018 lyse ut den rekordstore kontrakten med en verdi på 4,7 milliarder norske kroner.  AF Gruppen gjorde det best i Best Value Procurement-anskaffelsen og fikk dermed kontrakten. Som totalentreprenør tok AF med seg Kristiansandsbaserte Kruse Smith på laget, i tillegg til flere andre.

– Det er et stort og spennende prosjekt med mange ulike elementer. Det mest spennende er kanskje noen av byggemetodene for bruene, og kryssingen av Trysfjorden, sier prosjektsjef Harald J. Solvik i Nye Veier. 

Av de 47 ulike konstruksjonene, som inneholder både planfrie kryss, kulverter og viltoverganger skal det nemlig bygges så mye som 17 bruer.

Fire av disse vil være nærmest identiske spennarmerte bjelkebruer. En løsning som er valgt for å få ned kostnadene i det enorme prosjekter. Mens andre av bruene, som bygges på mer krevende steder, bygges på helt andre måter. 

Det skal bygges 17 bruer på det 19 kilometer lange strekket på E39. Foto: Nye Veier

Unorsk byggemetode

Over Rossevannet, som er drikkevannskilden til 50.000 innbyggere i Kristiansand bygges brua med en svært uvanlig metode her i landet, ILM. Forkortelsen står for Incremental launching method, også kalt skyvebru. Den går ut på at bruens hovedstruktur bygges i en fabrikk plassert på en av bruens landsider, før den jekkes ut etappevis for hver seksjon som støpes til sin endelige posisjon.

– Metoden er lite brukt her i landet, men egner seg svært godt når man er i sårbare områder som dette, ved kompliserte omgivelser og nær eksisterende infrastruktur, sier Solvik.

Den samme metoden skal benyttes for hovedkosntruksjonene i Monankrysset, der det skal bygges bru over både Søgneelva, eksisterende E39 og en fylkesvei. Monankrysset er ett av prosjektets tre motprveikryss.

– Ved å gjenbruke metoden flere steder i samme prosjekt får vi og totalentreprenøren ut stordriftsfordelene og ned kostnadene, forteller han.

Les også

Fritt-frambygg-bru

En annen spennende del av prosjektet Solvik trekker frem er Trysfjordbrua. Brua, som bygges som en fritt-frambygg-bru, vil få en lengde på 540 meter, med et hovedspenn på 260 meter. I tillegg skal den være 24 meter bred, slik at den kan romme alle de fire feltene for nye E39, som i seg selv gir kraftige dimensjiner. Dette alternativet ble valgt foran bygging av to parallelle bruer.

– Fritt-frambygg betyr at brua vil bygges som fri utkrager ut fra bruas pilarer, og er trolig den mest benyttede byggemetoden for bruer med spenn og lengder av denne karakter, forteller han. 

Det betyr i prinsippet at brua vil bygges ut i luften uten understøttelse. Den må derfor bygges symmetrisk over hver pilar slik at utkragingene vil bidra til å balansere hverandre.

Fredrik Spang, delprosjektleder i AF Gruppen er enig med Solvik i at Trysfjordbrua både er en av prosjektets mest spennende konstruksjoner, samt en av de aller mest krevende.

– Det er en svært lang bru som har vært krevende å prosjektere og er krevende å føre opp, sier han.

Foreløpig er begge tårn på brua ført opp, og i løpet av 2020 skal hele brukassa støpes.

Bonus eller straff

Når hele prosjektet er ferdig i 2022 vil AF Gruppen, som en del av kontrakten, sitte med garantiansvaret de første 20 årene. Totalentreprenøren har påtatt seg inspeksjoner slik at tilstanden innenfor ulike krav blir dokumentert.

Viser tilstanden seg å ligge under krav er det entreprenørens plikt å gjøre tiltak, for eksempel å reasfaltere. Etter garantiperioden faller ansvaret tilbake på Nye Veier. 

Solvik sier kontraktsformen som inkluderer garanti  forventes å heve robusthet og kvalitet på veien, tunnelene og konstruksjonene.

– Jo bedre de bygger, jo mindre vedlikehold og driftsforstyrrelser blir det, sier han.

I tillegg opereres det med en bonus- og sanksjonsordning knyttet til oppetid på veien i løpet av denne perioden.

– Om du presterer bedre enn minstrekravene får du en bonus, mens om du presterer under får du et fratrekk i det årlige oppgjøret. Modellen for beregningene av fratrekk er satt i sammenheng med trafikantenes økte reisetidskostnader som følge av at veien er stengt. Hele formålet er å levere en vei som et solid og robust byggverk med høy kvalitet, med minst mulig påvirkning overfor trafikantene, sier han.

Les også

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.