KLIMA

Her skal det bygges nytt anlegg for biodrivstoff

I 2019 skal et demoanlegg for biodrivstoff basert på råvarer fra skogen stå klar.

Tore StensvoldTore StensvoldJournalist
15. des. 2017 - 10:20

Statkraft og Södra går sammen om å bygge et demonstrasjonsanlegg for annengenerasjons biodrivstoff, skriver selskapene i en pressemelding. Anlegget skal ligge på tidligere Tofte Celluloses anlegg på Hurumlandet.

Byggingen av anlegget begynner i februar.

Teknologi-kjøp

Selve teknologien for omdanning av skogsråvarer til biodrivstoff skal leveres av dansk-kanadiske selskapet Steeper Energy.

I utgangspunktet skal demoanlegget basere seg på råstoff fra skogsindustrien. Det skal imidlertid også være mulig å bruke annet biologisk nedbrytbart materiale i prosessen.

Statkraft og Södra skriver i pressemeldingen at formålet med demonstrasjonsanlegget er å teste teknologien for kontinuerlig produksjon av avansert biodrivstoff som kan komme til direkte erstatning for dagens fossile drivstoffprodukter samt å teste ulike råvaretyper.

En fullskala produksjonslinje vil ha en kapasitet på 100 - 150 millioner liter biodrivstoff hvert år. I første omgang sikter de mot å levere drivstoff til tungtransport. Målet er også å kvalifisere biodrivstoffet for bruk i lufttransport.

Anlegget på Tofte fra sjøsiden. Demoanlegget for biodrivstoff skal ligge i den rød mursteinsbygningen bak det runde bassenget. <i>Bilde:  Statkraft</i>
Anlegget på Tofte fra sjøsiden. Demoanlegget for biodrivstoff skal ligge i den rød mursteinsbygningen bak det runde bassenget. Bilde:  Statkraft

Enova-bidrag

Totalkostnad er beregnet til 500 millioner kroner. Enova bidrar med 25 prosent av finansieringen. 

De to selskapene dannet i 2015 Silva Green Fuel (SGF), som står for prosjektet. Statkraft er største aksjonær med 51 prosent og Södra med 49 prosent.

Konsernsjef i Statkraft, Christian Rynning-Tønnesen, sier ei en pressemelding at avansert biodrivstoff vil være viktig i omleggingen fra fossil til fornybar energibruk i transport-sektoren.

- Som Europas største leverandør av fornybar energi er det naturlig for Statkraft å være en pådriver for en industriell utvikling som bidrar til det grønne skiftet, sier Rynning-Tønnesen.

Stort potensial

Ifølge Silva Green Fuel er markedspotensialet stort. Deres beregninger viser at dersom det bygges 10 biodrivstoffanlegg i Norge og Sverige, vil disse kunne produsere opp til 1,5 milliard liter årlig.

Det tilsvarer 13 prosent av mengden drivstoff som i dag går til veitransport i disse markedene.

Norges Skogeierforbund er veldig fornøyd og håper norsk trevirke vil bli brukt.

- En fullskala produksjonslinje vil trenge 600.000-900.000 kubikkmeter råstoff. Det kan vi levere fra norske skoger, sier administrerende direktør Erik Lahnstein i Skogeirforbundet.

I Norge hogges 10-12 millioner kubikkmeter skog årlig. De siste ti årene har vi gått fra å være netto importør til å være netto eksportør av tømmer og massevirke.

Ifølge Lahnstein eksporter vi tre millioner kubikkmeter tømmer. Mye av det kan like gjerne brukes i Norge.

- Det er veldig positivt at anlegget vil benytte annet bioråstoff som greiner og topper. I dag blir det bare liggende igjen i skogen og råtne, sier Lahnstein.

Han er sikker på at det er plass til flere produsenter av biodrivstoff i Norge. Fra før er St1 i gang med et bioetanolprosjekt på Follum ved Hønefoss og Biozin planlegger fem anlegg. I Skogn skal Biokraft bygge et biogassanlegg.

Miljødirektoratet opplyser at 20 prosent omsetning av biodrivstoff kan bety en etterspørsel etter biodrivstoff på i størrelsesorden 600 millioner liter i 2020.

Bellona: Start på noe nytt

Bellona rykket ut med en pressemelding der de roser demoanlegget opp i skyene. De skriver at det er spesielt gledelig at også slam, gjødsel og marin biomasse, som alger, tang og tare, kan benyttes som råstoff i fremtiden.

– Havnasjonen Norge må sette tydelige mål for hvordan vi kan produsere biomasse fra sjøen til mat og energiformål, sier Frederic Hauge i pressemeldingen.

– Statkrafts anlegg på Tofte gir nye mulighet for oppskalering av slik produksjon, dersom resultater fra å benytte tang og tare sammen med annen biomasse til drivstoffproduksjon er positive, sier Hauge videre.

Bellona og Lerøy Seafood vil gjennom sitt selskap Ocean Forest ta initiativ overfor myndigheter nasjonalt og lokalt med mål om å etablere produksjonsanlegg for tang og tare i Oslofjorden.

Saltkraft

Det er ikke første gang Statkraft tester ny teknologi på Tofte.

Statkrfat har testet ny teknologi på Tofte også tidligere. Her er deler av et osmose-anlegg. <i>Bilde:  Håkon Jacobsen</i>
Statkrfat har testet ny teknologi på Tofte også tidligere. Her er deler av et osmose-anlegg. Bilde:  Håkon Jacobsen

I 2009 ble det bygget et demoanlegg for saltkraftverk, basert på omvendt osmose. I 2014 ble det avviklet. Markedsutsiktene var ikke gode nok.

For biodrivstoff er situasjonen en annen. Myndighetene setter krav til innblanding av biodrivstoff. Drivstoffet kan også bidra til målet om 40 prosent utslippskutt fra transportsektoren.

Södra og Statkraft dannet selskapet Silva Green Fuel AS i 2015 med sikte på å etablere en fremtidig kommersiell produksjon av avansert (2. generasjons) biodrivstoff basert på skogsråvarer.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.