GANG- OG SYKKELVEI

Her skal det bygges 2,6 km med ny GS-vei

Ved Horten i Vestfold trengs det ny gangvei langs riksvei 19. Ikke nødvendigvis noen enkel oppgave.

Her skal det bygges ny gang- og sykkelvei.
Her skal det bygges ny gang- og sykkelvei. Foto: Eigil Haugen/Statens vegvesen
11. sep. 2023 - 09:47

Her handler det om å bygge ny gang- og sykkelvei mellom ny Skoppum jernbanestasjon på Vestfoldbanen og østover til dagens gang- og sykkelvei ved Lørgetunnelen. Gang- og sykkelveien blir liggende langs riksvei 19, en viktig veiforbindelse fra E18 til Horten og ferga til Moss.

Her går riksvei 19 gjennom et småkupert landskap i en slak kurve nordøstover mot Lørgetunnelen. Det er mest dyrket mark og små skogteiger langs veien.

Den nye gang- og sykkelveien blir 2600 meter lang.

Den får 3,5 meter bredde, og avstanden til kjøreveien vil variere. Fra Skoppum stasjon og østover til Adalsbrua vil den ligge nær riksvei 19, her blir det betongrekkverk (H2).

Men så: Ved Adalsbekken er det krevende grunnforhold. Her må gang- og sykkelveien trekkes litt unna dagens vegbru over bekken, og høyden på den er bestemt ut fra hvor stor tyngde med masser som kan tilføres området. Dessuten må området også stabiliseres med både avlastning og motfylling. Dermed må den nærmeste delen av Adalsbekken også legges om og vegetasjonen i randsonen fjernes i forbindelse med rassikringen.

Bekken skal plastres og erosjonssikres der det er fare for utgravning. Det er viktig at nytt bekkeløp sikrer vannspeil i bekken.

Prosjektet skal gjennomføres modellbasert.

Med utgangspunkt i at startdato er 15. november i år, så blir sluttdato 15. mai 2025.

Tilbudsfrist: 9. oktober.

Anleggsvalse, gang- og sykkelvei, veiarbeid
Les også

Konkurrent mener entreprenøren ikke er kvalifisert til å bygge vei

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.