Her flytter de containere fra vei til elektriske lektere

Den belgiske havnebyen Antwerpen blir først i verden.

Her flytter de containere fra vei til elektriske lektere
Antwerpen skal ta i bruk den første elektriske lekteren i løpet av sommeren 2018. Lekterne er utviklet i Nederland med støtte fra EU. Designen er levert av Omega Archticts. Omega Archticts

Fem små og seks store lektere utvikles i Nederland og skal ha batterier plassert om bord i containere på dekk.