KNM HELGE INGSTAD

Her er reaksjonene på Helge Ingstad-rapporten

Kritikken rammer flere.

Animasjonen fra Havarikommisjonen som viser kollisjonen.
Animasjonen fra Havarikommisjonen som viser kollisjonen. Video: Statens havarikommisjon for transport
8. nov. 2019 - 13:37

Fredag formiddag, på ettårsdagen for kollisjonen mellom KNM Helge Ingstad og tankskipet Sola TS utenfor Bergen, la Havarikommisjonen frem sin første delrapport om ulykken.

Rapporten er en knusende dom over Sjøforsvaret og manglende kompetansekrav og prosedyrer.

Mesteparten av kritikken og sikkerhetstilrådingene er rettet mot Sjøforsvaret, men heller ikke rederiet, Sjøfartsdirektoratet og Kystverket slipper unna kritikk og tilrådinger.

Kystverket skal gjøre nøye vurderinger

Havarikommisjonen slår fast at Kystverket ikke hadde gjort nok for å sikre tilstrekkelig trafikkovervåking. De har fått to sikkerhetstilrådinger.

Den ene tilrådingen omfatter praksis og rutiner for formidling av trafikkinformasjon. Den andre omfatter tilråding om å gjennomgå og forbedre trafikkovervåkningen med tanke på bemanning, oppgaver og tekniske hjelpemiddel.

– Nå setter vi oss grundig inn i rapporten, og ser på de sikkerhetstilrådingene som Statens havarikommisjon for transport (SHT) kommer med. Det er viktig at vi får gjennomført tiltak som vil bidra til å unngå ulykker av den typen som inntraff 8. november i fjor, sier kystdirektør Einar Vik Arset i en pressemelding.

Kystdirektøren tar kritikken fra SHT-rapporten alvorlig. De har rutinemessig gjennomført egne undersøkelser for de områdene i egen organisasjon som var involvert i hendelsen; trafikksentraltjenesten og lostjenesten.

– I dette arbeidet har vi funnet flere forbedringsområder, og allerede iverksatt en del tiltak. Likevel – dette er et svært komplisert hendelsesforløp og svært omfattende årsaksbilde. I vårt eget arbeid har vi ikke hatt tilgang til informasjon fra alle aktører. Med rapporten fra SHT får vi dette. Derfor skal vi nå se på innholdet, og bruke helhetsbildet til å gjøre nøye vurderinger for tiltak og forbedringer for det som er innenfor vårt ansvarsområde, sier Arset i en pressemelding.

Kystverket satte i verk flere tiltak etter kollisjonen 8. november i fjor. Blant annet har de begynt på arbeidet med å se på felles retningslinjer for seilas med Forsvarets fartøy i sjøtrafikksentralenes tjenesteområder, som også omfatter bruk av AIS (automatisk identifikasjonssystem).

I samarbeid med leverandør av sjøtrafikksentralenes overvåkingssystem er det startet testing og utbedring av systemet for å ytterligere forbedre trafikkovervåkingen.

De har også styrket den sentrale opplæringen og oppfølgingen av maritime trafikkledere. Kystverket har også revidert interne kriterier for passeringsavstander mellom fartøy. Dette arbeidet ble begynte våren 2018 og arbeidet skal være ferdigstilt i løpet av 2019.

Vil lære av hendelsen

Også Forsvarsdepartementet har fått en sikkerhetstilråding angående hviletid. Det heter at de «bør innføre, særlig for sikkerhetskritiske funksjoner, en ordning som gir Sjøforsvaret en systematisk oversikt og positiv kontroll med hviletiden. I tillegg bør det settes krav om kompenserende tiltak i tilfeller hvor man går ut over rammene for hviletid som er satt i den sivile forskriften».

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sier i en pressemelding at tapet av fregatten Helge Ingstad har redusert Forsvarets samlede operative evne.

– Forsvarsdepartementet tar denne hendelsen på største alvor, og vi er opptatt av å lære av hendelsen, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i en pressemelding.

I en pressemeldingen presiserer Bakke-Jensen at forliset har betydelige konsekvenser.

– I tillegg til våre interne undersøkelser, vil vi bruke Havarikommisjonens rapport for å iverksette tiltak for å forhindre at ulykker skjer. Jeg har tillit til at Sjøforsvaret følger opp havarikommisjonens tilrådninger, sier ministeren.

Saken blir oppdatert

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.