OLJE OG GASS

Dette er notatet Terje Søviknes ikke ville lete etter: Detaljerte utregninger om Goliat

– Informasjonsplikten er ikke overholdt, ifølge Arbeiderpartiet.

Goliat er det første oljefeltet i Barentshavet. I 2015 gjorde Oljedirektoratet beregninger av lønnsomheten på Goliat (innfelt).
Goliat er det første oljefeltet i Barentshavet. I 2015 gjorde Oljedirektoratet beregninger av lønnsomheten på Goliat (innfelt). Eirik Helland Urke/Faksimile
Lars TaraldsenLars TaraldsenJournalist
16. nov. 2017 - 15:21

For om lag to år siden stilte norske oljemyndigheter interne spørsmål ved lønnsomheten av Goliat og bestemte seg for å gjøre utregninger.

I oktober 2015 ble det derfor utarbeidet et detaljert notat om lønnsomheten ved utbyggingen.

Dette er det samme notatet som olje- og energiminister Terje Søviknes verken brukte eller nevnte da Stortinget ba ham om en utredning, selv om det lå hos departementets egne fagorgan, Oljedirektoratet (OD).

Ifølge Olje- og energidepartementet hadde ikke OD sendt over notatet til OED – og Søviknes ønsket heller ikke å spørre direktoratet om tallene da han mente det ville være bedre å få oppdaterte tall fra det italienske oljeselskapet Eni, som er operatør for Goliat.

I går fikk Søviknes full backing fra statsminister Erna Solberg som mente Terje Søviknes bare hadde vært service-minded overfor Stortinget, og kunne ikke se at han hadde gjort noe galt.

Akkurat det er det ikke alle som er enige i.

– Ikke overholdt informasjonsplikten

Det har blitt kraftig bråk av saken – og en rekke stortingsrepresentanter har nå grillet både olje- og energiminister Søviknes og statsminister Erna Solberg om saken.

Flere spørsmål til Søviknes venter på besvarelse.

Hege H. Liadal (Arbeiderpartiet) mener informasjonsplikten overfor Stortinget ikke er opprettholdt.

– Goliat ble bestemt av stortingsflertallet i 2009 på de betingelser at det skulle være streng kostnadskontroll og jeg mener informasjonsplikten til Stortinget ikke er overholdt når en ser hva media har funnet ut, sier hun.

Teknisk Ukeblad har nå fått innsyn i det interne notatet fra Oljedirektoratet der beregningene fra 2015 ble gjort. Direktoratet har sladdet tallmaterialet, noe Teknisk Ukeblad har bedt om utvidet begrunnelse for.

Les hele notatet her:

I notatet går det fram at direktoratet har regnet seg fram til balansepris i prosjektet, både med og uten gasseksportløsning. Utregningene er også gjort på flere forskjellige måter – både med og uten historiske kostnader.

– Dersom vi holder en fast oljepris over produksjonstiden, men regner ut flere ganger med forskjellig oljepris går det fram av tallene at ved 7 prosents rente i nåverdiberegningene og en fast valutakurs på 7 NOK/USD er balanseprisen (sladdet) USD per fat.

– Dette er uten inntekter fra gasseksport, ifølge notatet.

– Meget rart

Konklusjonen i notatet – er som det tidligere ble kjent – at Goliat vil være marginalt ulønnsomt dersom de ikke får en måte å få gassen til markedet på. Dette arbeidet har man foreløpig ikke funnet noe svar på. Løsningen per i dag er å reinjisere gassen i reservoaret.

Det heter i notatet at det er flere svar på spørsmålet om lønnsomhet.

– Er det lønnsomt med utgangspunkt i en beslutning i dag? En annen vurdering er å etterregne lønnsomheten av en tidligere beslutning. Er prosjektet fremdeles lønnsomt den gangen det ble besluttet med det vi vet om utviklingen i dag, heter det.

Videre:

– Lønnsomhet vurderes normalt som underlag til en beslutning og tar da kun hensyn til relevante kostnader. Historiske kostander anses som ikke relevant og tas derfor ikke med.

Direktoratet har regnet ut lønnsomheten av Goliat både med og uten historiske kostnader.

Hege H. Liadal i Arbeiderpartiet sier i en kommentar at hun synes det virker meget rart at Søviknes stoler kun på prognoser fra operatør Eni og ikke fra sitt eget direktorat.

– Når Stortinget spør så konkret og med stor grad av bekymring er det riktig å konsultere eget direktorat, sier hun.

Olje- og energiminister Terje Søviknes har hele tiden holdt på sin forklaring om at for å informere Stortinget på best mulig måte, var det helt riktig å gå til operatør Eni, som sitter på de ferskeste tallene.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.