OLJE OG GASS

Det fantes visst Goliat-tall likevel: Fant dokumenter fra 2015

Tar en ny gjennomgang av Goliats lønnsomhet.

Goliat-plattformen, er det første oljeproduserende prosjektet i Barentshavet.
Goliat-plattformen, er det første oljeproduserende prosjektet i Barentshavet. Bilde: Eirik Helland Urke
Lars TaraldsenLars TaraldsenJournalist
14. nov. 2017 - 15:18

Olje- og energidepartementet melder i ettermiddag at de kommer til å gjøre «bredere vurderinger» knyttet til lønnsomheten av Goliat før skatt.

Årsaken er den pågående diskusjonen der olje- og energiminister Terje Søviknes har blitt beskyldt for å holde Stortinget for narr.

– I lys av den pågående debatten om lønnsomhet ved Goliat-feltet er det viktig at vi har et godt faktagrunnlag, heter det i meldingen.

Ikke fornøyd

Saken startet med at SVs Heikki Holmås spurte statsråden om når Goliat ville bli lønnsomt for Staten.

Søviknes henvendte seg da til Goliat-operatør Eni Norge for å få tall. Ifølge oljeselskapet ville feltets inntjening overstige utbyggingskostnadene på 50,8 milliarder kroner, samt driftskostnadene på 1,5 milliarder kroner i året, i 2019/2020.

Altså i løpet av drøye tre års drift.

2019/2020 ble også årstallet Søviknes endte opp med å sende til Stortinget. Etter hvert viste dette seg å være feil: Tallet skulle egentlig være 2022. 

SV var ikke fornøyde med svaret fra Søviknes, da de mente dette ikke besvarte spørsmålet på når Staten ville gå i pluss fra Goliat-prosjektet.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken sendte dermed nok et spørsmål om lønnsomheten for Staten på Goliat.

OED har funnet Goliat-tall

Da svarte Søviknes at departementet ikke har denne typen beregninger på enkeltfelt.

Saken tok dog en ny vending tidlig denne uken, da oljeavisen Upstream meldte at Olje- og energidepartementet faktisk hadde disse tallene: Hvert år rapporterer nemlig alle selskap detaljert om hvert enkelt felt i drift.

Rapporteringen går til Oljedirektoratet, og inkluderer kapitalutgifter, driftskostnader, produksjonsprofiler, fremtidige produksjonsprognoser, estimerte produksjonsvolumer og fremtidige planer for økt oljeutvinning.

I tillegg skal tallene - ifølge Upstream - også inkludere forventet framtidig inntekt fra feltet.

I pressemeldingen fra Olje- og energidepartementet går det også fram at det finnes ytterligere beregninger fra Goliat-feltet i Oljedirektoratet.

Dette stammer fra 2015.

– Oljedirektoratet følger alle felt for å sikre god ressursforvaltning. I den forbindelse gjøres det ulike vurderinger og analyser knyttet til beslutninger som skal tas av rettighetshaverne, ifølge meldingen. 

Videre skriver de at «departementet er blitt kjent med» at direktoratet i 2015 i tillegg laget et internt notat som belyste lønnsomheten ved Goliat-utbyggingen.

– Notatet bygget på operatørens oppdaterte kostnadsestimater og produksjonsprofiler på det tidspunktet. Notatet viste at det er svært lønnsomt å komme i produksjon raskest mulig. Med forutsetningene direktoratet brukte, oppsummerte notatet Goliat som marginalt lønnsomt eller marginalt ulønnsomt, avhengig av om assosiert gasseksport starter i 2030, ifølge departementet. 

Gjør ikke løpende vurderinger

I pressemeldingen fra OED heter det også at de er svært opptatt av å gi Stortinget korrekt informasjon.

– For å sikre at spørsmålene fra Stortinget om Goliat ble besvart med oppdaterte og relevante tall hentet departementet i tråd med vanlig praksis inn oppdaterte tall fra operatøren. Oljedirektoratet gjør ikke egne, løpende lønnsomhetsberegninger for enkeltfelt i drift, heter det.

OED skriver også følgende om tallene som blir levert til Oljedirektoratet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett: 

– Den årlige RNB-rapporteringen danner blant annet grunnlaget for departementets beregninger av forventet framtidig kontantstrøm fra norsk sokkel på aggregert nivå i regjeringens budsjettprosess. I RNB-prosessen beregnes ikke lønnsomhet for enkeltfelt, ifølge departementet.

SV reagerer

- Det er åpenbart at statsråden kunne gitt Stortinget den informasjon vi ba om og at han ikke har gitt oss all relevant informasjon i saken. Det er oppsiktsvekkende at han er så uinteressert i om staten vil tjene penger på Goliat. Han har ikke en gang giddet å spørre sine egne fagetater om hvilken info de har og hvilke vurderinger de er i stand til å gjøre. Sv ser svært alvorlig på saken og vil forfølge den videre, sier Lars Haltbrekken i SV.

- Oljedirektoratet har hatt mulighet til å gi Søviknes svar på de spørsmål vi har stilt, i stedet har han henvendt seg til det italienske oljeselskapet ENI, legger Haltbrekken til.

TU har kontaktet OED og venter på svar.

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.