HELSE

Helsedirektoratet: Mulig å produsere antibiotika i Norge

Det er mulig å etablere produksjon av antibiotika i Norge. Det viser en mulighetsstudie for antibiotikaproduksjon som Helsedirektoratet har gjennomført.

En studie fra Helsedirektoratet slår fast at det er mulig å etablere antibiotikaproduksjon i Norge, både for beredskapsbruk og for vanlig salg.
En studie fra Helsedirektoratet slår fast at det er mulig å etablere antibiotikaproduksjon i Norge, både for beredskapsbruk og for vanlig salg. Foto: NTB

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har direktoratet satt sammen en bred gruppe med eksperter for å kartlegge muligheten for å produsere antibiotika selv i Norge.

Pandemien viste at det er et behov for å sikre tilgang på legemidler, særlig med tanke på at det de siste årene også har vært et økende antall mangler på enkelte antibiotikavarianter og andre viktige legemidler.

– Uten egen produksjon av enkelte legemidler blir vi fort sårbare. Det merker vi særlig når det oppstår situasjoner i land som er sentrale i produksjonen av legemidler, sier direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet.

Studien slår fast at det er mulig å etablere en slik egenproduksjon i Norge, men at det krever et stort produksjonsanlegg med kostnader som i prosjektet er beregnet til milliardbeløp.

Studien skisserer både et trinnvis opplegg for produksjon av antibiotika til beredskapsformål, men også fullskala produksjon med markedsføringstillatelse.

– Det å sikre den norske befolkningen tilgang til antibiotika er av avgjørende betydning, både av beredskapshensyn og mulig mangel internasjonalt, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Hun peker på at det i Hurdalsplattformen fremkommer at regjeringen vil utrede et statlig farmasiselskap, og sier studien vil være et viktig grunnlag for videre arbeid.

Les også

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.