Havyard oppretter eget selskap for hydrogenskip

Havyard samler kunnskap som er bygget opp gjennom flere års forskning og utvikling i eget selskap for å utvikle hydrogendrevne skip.

Havyard oppretter eget selskap for hydrogenskip
Havyard Group har jobbet med hydrogen for skip i rundt tre år og mener de kan begynne kommersialisering. Illustrasjonen viser framdriftssystem for et skip av kystrutestørrelse med LNG-motorer/tanker, azipull-propeller og H2-tank og brenselceller på ett av de øverste dekkene. Illustrasjon: Havyard

Havyard-konsernet har forsket på energieffektivitet og ny og mer miljøvennlig teknologi for skip i mange år.