KRAFT

Havvindforskning mister pengestøtte

Havvindpark
HavvindparkBilde: colourbox.com
Maiken Ree
24. jan. 2012 - 10:36

Fakta: FOT-ordningen:

  • FOT er en forkortelse for Forskning og Teknologi.
  • FOT-ordningen er en del av regelverket for norsk sokkel som innebærer at lisensene betaler en fast prosentsats av Exploration, Capex eller Opex som operatøren kan benytte til forskning som har nytte for norsk sokkel.
  • Finansiering skjer i tråd med Regnskapsavtalene på norsk sokkel, artikkel 2.2.2 – Forskning og utvikling.
  • Hovedkrav for at en operatør kan benytte denne finansieringsordningen er at forskningsprosjektet har en nytteverdi for norsk sokkel og at aktiviteten kan defineres som forskning og utvikling (FoU).
  • Statoil har engasjert DNV siden 2007, for å revidere FoU-porteføljen.
  • Revisjonens formål er i hovedsak (utdrag fra Regnskapsavtalen): "To verify that the general research and development projects have a useful effect for the Norwegian Continental Shelf in accordance with the Accounting Agreement § 2.2.2 – General Research and Development".
  • Resultatet av denne revisjonen rapporteres videre til selskapets hovedrevisor som underlag for den årlige overheadrevisjonen fra selskapets partnere på norsk kontinentalsokkel.
  • Dette er fjerde gang DNV har utført revisjonen på oppdrag fra Statoil.

I en uavhengig revisjon av Statoils forskning- og utviklingsportefølje (FoU) har Det Norske Veritas (DNV) vurdert hvorvidt selskapets forskningsprosjekter har en nytteverdi for norsk sokkel, i tråd med regnskapsavtalen om nytteverdi på sokkelen (se faktaboks).

DNV har kommet frem til at offshore vind ikke oppfyller kravet om nytteverdi, noe Statoil sier seg uenig i. Statoil har klaget inn DNVs konklusjon for Olje- og energidepartementet (OED). I et brev til OED skriver Statoil:

“Selv etter flere runder med dokumentasjon og diskusjon, fastholder DNV sin tolkning ... Vi ser frem til at OED kan bidra til klargjøring av denne problemstillingen og står gjerne til disposisjon i en videre dialog om dette.”

WWF: – Pilotparker kan bli sovepute

Viktig bidrag

Statoil mener deres satsning på offshore vind er et viktig bidrag i jakten på mer fornybar energi og videre elektrifisering av norsk sokkel. Blant annet mener selskapet at de gjennom etableringen av små eller større vindparker kan forsyne eksisterende plattformer med elektrisk kraft.

Men OED mener det ikke er riktig å overprøve DNVs vurderinger og konklusjon om nytteverdien av offshore vind.

Departementet viser til mandatet i avtalen mellom Statoil og DNV der det fremgår:

“I den grad operatøren ikke kan demonstrere at forskningen og utviklingen av prosjekter er nyttig for lisenser på norsk sokkel, skal prosjektene trekkes fra listen.”

Multiconsult:

Må betale selv

Departementet påpeker likevel at forskning og utvikling innenfor offshore vind er viktig.

– Vi formoder Statoil om å fortsette satsingen på området, skriver OED.

Men nå må selskapet bruke egne midler til å forske på havvind.

Informasjonssjef i Statoil, Ola Anders Skauby, sier til Teknisk Ukeblad at DNVs konklusjon ikke vil få konsekvenser for selskapets satsning på offshore vind.

Les også: – Havmøller er industri, ikke energi

Relevant for sokkelen

– DNV har gitt sin konklusjon, som vi sa oss uenige i. Det gjorde vi klart overfor OED i et brev, som vi nå har fått svar på. Vi tar den beslutningen til etterretning. Vi mener offshore vind er relevant, og vi tror det har et bredere potensial enn bare norsk sokkel, sier Skauby til Teknisk Ukeblad.

I 2011 brukte Statoil 30 millioner kroner på forskning på havvind.

Statoil: – Statoil er forpliktet til å satse

DNV ønsker ikke å kommentere rapporten, ettersom Statoil er oppdragsgiveren.

– Dette er tredjepartsanalyser og ikke generelle vurderinger om offshore vind på norsk sokkel, sier kommunikasjonssjef i DNV, Svein Inge Leirgulen.

Sheringham Shoal: Vinden forsinker havvind

Les også:

Fiskarlaget varsler havvindbråk

Vindmøllene skuffer år etter år

Statnett sa nei til testturbin

Ønsker Hywind til Japan

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.