ENERGI

Enige om havvindsatsing inntil 23 mrd: – Blir dyrt for skattebetalerne

Regjeringspartiene er enige med SV, MDG og KrF om havvindsatsingen på Sørlige Nordsjø II. Høyre er kritisk, men Arbeiderpartiet mener det er godt nytt.

Et flertall på Stortinget har blitt enige om Norges første store havvindprosjekt, Sørlige Nordsjø II.
Et flertall på Stortinget har blitt enige om Norges første store havvindprosjekt, Sørlige Nordsjø II. Illustrasjon: Equinor
2. juni 2023 - 07:36

Tidligere mente regjeringen at det var nødvendig med 15 milliarder kroner i statlige subsidier, men nå er taket hevet til 23 milliarder kroner. Det bekrefter partiene på en pressekonferanse fredag morgen. 

Debatten har rast om den norske havvindsatsingen de siste ukene etter at det ble klart at kostnadene ville bli betydelig høyere enn det regjeringen tidligere har anslått.

Ap, Sp, MDG, KrF og SV kalte inn til pressekonferanse klokken 9 fredag for å fortelle mer om enigheten om Sørlige Nordsjø II, Norges første store havvindprosjekt.

− Dette er godt nytt for norske strømpriser og for klimaet. Dette er startskuddet for at en konkurransedyktig, norsk leverandørindustri innen havvind kan vokse og videreutvikle seg langs hele kysten. Og etter hvert skal også nord med, sier Marianne Sivertsen Næss (Ap), leder av Stortingets energi- og miljøkomité.

Enigheten innebærer at det ikke legges såkalt hybridkabel, som ville åpnet for eksport av strøm til utlandet.

– På denne måten unngår vi å eksponere norske strømkunder for ytterligere prissmitte fra kontinentet, poengterte energipolitisk talsperson Ole André Myhrvold i Senterpartiet.

Naturkartlegging

Regjeringspartiene og SV, MDG og KrF ble torsdag kveld enige om rammevilkårene for det de kaller en historisk havvindsatsing i havområdet Sørlige Nordsjø II.

I tillegg til å heve taket på subsidiene til 23 milliarder kroner, innebærer enigheten dessuten at det skal tas inn grundige miljø- og faunakartlegginger i utredningen. Her understrekes det av partiene at det er avgjørende å få på plass ambisiøse mål og god kunnskap for å sikre god sameksistens og ivaretakelse av natur, miljø og marint liv.

God naturforvaltning skal være et konkurransefortrinn i den norske havvindsatsingen, og relevante miljøkrav vil integreres i konsesjonen for havvindparken.

 – Det er viktig for oss å sikre bedre naturkartlegginger, at vi lærer av den utbyggingen i Sørlige Nordsjø som vi nå skal i gang med. VI skal ha forskning både i utbyggingsfasen og i driftsfasen, som vil kunne bruke i det videre arbeidet med havvindsatsingen i Norge, for å sikre god sameksistens med fiske og hensynet til sårbar natur, sa SVs Lars Haltbrekken.

– Dette skal være en industri- og energisatsing hvor naturen kommer positivt ut. Vi har sørget for å styrke kravene til naturkartlegging for fremtidige havvindutbygginger i Norge, men nå også for Sørlige Nordsjø II. I tillegg til å kartlegge havbunnen, skal vi nå også få kartlagt havmiljøet og sjøfugltrekk. Slik skal vi sørge for at vi ikke forsterker naturkrisen, men har naturen med på laget, sa MDGs Une Bastholm. 

Vis mer

– Opplegget har blitt mye bedre

Åslaug Haga og Fornybar Norge har tidligere etterlyst en tydeligere fremdrift på havvindsatsingen på norsk sokkel. Fornybar Norge melder nå at de er glad for at finansieringen av Norges første havvindprosjekt på Sørlige Nordsjø II nå er landet i Stortinget.

– Jeg vil berømme regjeringspartiene samt SV, MDG og KrF for enigheten. Opplegget er blitt mye bedre, og mer i tråd med rammebetingelsene lignende havvindprosjekter i andre land har, sier Haga.  

Hun påpeker at dersom havvindsatsingen hadde stoppet opp nå, ville det fått dramatiske konsekvenser for Norge som industri- og energinasjon. 

Samtidig vil det være opp til de enkelte konsortiene om de nå kommer til å legge inn bud. Men Haga mener sjansen nå har økt for at det blir en budrunde med bred deltakelse.  

Fornybar Norge-lederen synes likevel det er beklagelig at flertallet bak enigheten ikke var bredere, og mener partiene på Stortinget bør sette seg ned og bli enige om et opplegg som havvindaktørene kan legge til grunn at vil stå seg over tid.

– For kommende prosjekter på Sørlige Nordsjø II er vi enige i at andre finansieringsløsninger, inkludert bruk av flaskehalsinntekter fra nettløsninger som kobler havvinden til flere land, altså hybridkabler, må på bordet, sier Haga. 

Også Arvid Nesse, leder i Norwegian Offshore Wind, er fornøyd med at det er kommet en enighet.

– De politiske drakampene rundt havvind har vært til stor bekymring for bransjen, og nå håper vi at avtalen som ble presentert i dag sikrer tempo og framdrift, sier han. 

– Bransjen har vært tydelige på at vi ønsker hybridkabler for å få lønnsomheten opp, men nå er det viktigst at vi kommer i gang med de norske prosjektene.

– Dette blir dyrt

Høyre trakk seg denne uken fra forhandlingene om havvindsatsingen fordi de mener behovet for statlige subsidier har gått for langt.

– Dette blir dyrt for skattebetalerne, det er Høyres Nikolai Astrups umiddelbare reaksjon på løsningen som nå blir lagt frem. 

– Med Høyres løsning kunne vi bygget ut tre ganger så mye kraft, uten subsidier fra staten, innenfor tidsrammen som er lagt til grunn for dette prosjektet. Sørlige Nordsjø II skulle være det billige havvindprosjektet, i stedet så blir det veldig kostbart, sier han.

Det frykter han at vil gå på bekostning av flytende havvind fordi en betydelig del av det økonomiske handlingsrommet nå brukes på dette prosjektet.

– Den store tabben er at Senterpartiets ideologiske motstand mot hybridkabler har fått gjennomslag. og det gjør at det er behov for betydelig statsstøtte. det var et dumt valg da de gjorde det, men et enda mer uheldig når vi nå står overfor betydelige kostnadsøkninger.

Olje- og energiminister Terje Aasland mener på sin side at å bygge ut havvindprosjektet med hybridkabler ville utsatt prosjektet med to år.

– Dette prosjektet skulle vært utlyst i 2022. De hadde vært i gang om ikke regjeringen hadde hatt debatten om hybridkabler eller radialet, så de er allerede bakpå, svarer Astrup.

Hybridkabler

Høyre og Venstre ønsket en utbygging med hybridkabler, som tillater eksport av kraften som produseres av havvindparken og som dermed vil gi selvstendige inntekter. Denne løsningen har Senterpartiet satt en stopper for i regjeringen fordi løsningen åpner for eksport av norsk vannkraft gjennom kablene.

Også Ola Elvestuen i Venstre mener prosjektet nå blir unødvendig dyrt. 

– Prosjektet kan ha en helt annen lønnsomhet dersom det er vilje til å ha kraftkabler også til Europa. Det er denne uforståelige motstanden i regjeringen mot å ha et samarbeid med de andre landene i Nordsjøen som gjør prosjektet unødvendig dyrt, sier han.

Også han trekker frem behovet for å bruke ressursene på å utvikle og få ned kostnadene på flytende havvind. 

– Dette er bare dyrt og dårlig, sånn som det nå legges opp, sier Elvestuen.

Forundret over Høyre og Venstre

Lars Haltbrekken (SV) forsvarer valget om å ikke gå for hybridkabel på første del av prosjektet. 

– Vi er skeptisk til hybridkabler fordi det ville ha sendt regninger til norske strømkunder. Nå tar vi det i stedet over statsbudsjettet. Det vil ha en mye bedre omfordelingsvirkning, sier han til TU.

Han påpeker at prisen på utbyggingen fortsatt ville vært den samme, men at det ville innebært nok en mellomlandsforbindelse som kunne ha ført til mer prissmitte fra Europa.

Haltbrekken sier samtidig at han er forundret over Høyre og Venstre som hoppet av forhandlingene i siste sving.

– Jeg mener at de har opptrådt useriøst i dette. De var jo med helt frem til nesten siste slutt. Havvindtoget går nå, om to-tre år kan det ha gått fra oss.

Han er likevel enig i at det er snakk om en betydelig økning i subsidier og mye penger. 

– Det er ikke til å underslå. Og vi håper at prisen blir lavere. Det er ikke sagt at det skal brukes 23 milliarder, men det skal brukes inntil 23 milliarder, understreker Haltbrekken.

Debatt

Torsdag ble det kjent at Rødt ønsker å avlyse utlysningen av Sørlige Nordsjø II- og Utsira Nord-feltene av hensyn til stor kostnadsvekst og manglende kunnskap om miljøkonsekvenser.

Også utenfor Stortinget har det vært debatt. Blant annet har den tidligere lederen for Energikommisjonen, Lars Sørgard, uttrykt bekymring for det som kan bli et «subsidiesluk,» og bedt regjeringen vurdere å pause hele satsingen.

Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen sa til E24 i forrige uke at det er mulig å få lønnsomme havvindprosjekter og store mengder kraft til Norge. Men da må anleggene være større, og de må kobles til Europa og ikke bare til Norge, mente han.

Samtidig har Gunnar Birkeland i Source Galileo, selskapet bak prosjekter som Snøvind og Goliatvind, advart mot å bremse utviklingen av havvind på sokkelen. 

Ikke lønnsomt

NVE-sjef Kjetil Lund, slo i slutten av april fast at havvind i Norge ikke er lønnsomt.

– Havvind i Norge er i dag ikke lønnsomt, og flytende havvind er ganske langt fra å være lønnsomt. Om det blir lønnsomt noen gang, og i så fall når, vet vi ikke sikkert i dag. Det sa Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund på en pressekonferanse i anledning fremleggelsen av en ekspertrapport som pekte på 20 mulige områder for å bygge ut havvind.

– Vi har ikke vurdert den økonomiske fornuften eller realismen i å bygge ut havvind i dette omfanget, understreket NVE-sjefen da han overleverte rapporten.

– Hvor mye av felleskassen en vil bruke på å bygge ut kraftproduksjon som ikke er lønnsom, det er – og skal være – en politisk vurdering. Vi har ikke gått inn i det i dette arbeidet, sa Lund.

Energiminister Terje Aasland (Ap) med Peter van der Poel, administrerende direktør i Ingka (i midten) og Francois van Leeuw, konsernsjef i Parkwind, viser frem den nylig signerte kontrakten om utbyggingen av havvind området Sørlige Nordsjø II. Det er selskapet Ventyr, som i mars vant auksjonen om å bygge ut havvind.
Les også

Stiller oljefelt-krav til havvindutbygger

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.