Havarikommisjonen vurderer å rekonstruere fregattulykken

Statens havarikommisjon tror en rekonstruksjon av ulykkesnatten 8. november kan kaste lys over hvorfor tankskipet Sola TS og KNM Helge Ingstad kolliderte.

Havarikommisjonen vurderer å rekonstruere fregattulykken
Fregatten KNM Helge Ingstad ble evakuert etter en kollisjonen med en tankbåt ved Stureterminalen i Øygarden. Alle i fregatten ble evakuert, og kort tid etter sank den. Foto: NTB Scanpix

– En rekonstruksjon er absolutt noe vi ser nytten i. Det er en mulighet vi diskuterer, sier avdelingsdirektør Dag S. Liseth i Statens havarikommisjon til Bergens Tidende.

For å finne ut hvordan ulykken fortonet seg for de involverte, på broen på Helge Ingstad, om bord i Sola TS og i kontrollrommet hos sjøtrafikksentralen på Fedje, ønsker Havarikommisjonen å gjenskape forholdene så nært opp til det som skjedde som mulig. Det inkluderer å bringe inn Sola TS i rollen som seg selv og en av Forsvarets fregatter som fortsatt er i bruk, og gjennomføre rekonstruksjonen på nattetid.

– Hva ønsker dere å oppnå ved å gjenskape det som hendte?

– Det gjenstår å se om vi får det til. Men vi har vært i kontakt med ulike aktører som var involvert i ulykken, for å se om det er mulig, sier Liseth.

– Alle aktørene må samordnes, og forholdene fra ulykkesnatten gjenskapes så godt som mulig – både når det gjelder vær, sikt- og lysforhold. Det vil være en stor operasjon, sier Liseth.