Havarikommisjonen: Helge Ingstad-rapport i april

Statens havarikommisjon må få nedgradert og avgjort hva som kan offentliggjøres før den endelige havarirapporten om Helge Ingstad-ulykken kan presenteres.

Havarikommisjonen: Helge Ingstad-rapport i april
Fregatten KNM Helge Ingstad noen dager etter kollisjonen. Foto: Hommedal, Marit/Scanpix

Statens havarikommisjon (SHK) nærmer seg slutten på sitt arbeid med delrapport 2 etter Helge Ingstad-ulykken.