SAMFERDSEL

Har funnet flere lekkasjepunkter i Blixtunnelen

Etter at en lekkasje ga full stans på Follobanen mandag, er det nå avdekket flere andre lekkasjepunkt inne i milliardtunnelen.

Torsdag stengte Blixtunnelen etter at vann inn i det elektriske anlegget ga strømstans mandag.
Torsdag stengte Blixtunnelen etter at vann inn i det elektriske anlegget ga strømstans mandag. Foto: Eirik Helland Urke

Det er funnet flere lekkasjepunkter inne i Blixtunnelen etter at hele Follobanen stengte torsdag.