Handlingsplan skal halvere utslipp fra skipsfarten på 11 år: – Vanskelig, men mulig

Regjeringen la i dag fram en konkret og ambisiøs plan for å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske. – De har dårlig tid, påpeker Zero.

Handlingsplan skal halvere utslipp fra skipsfarten på 11 år: – Vanskelig, men mulig
Statsminister Erna Solberg var i spissen for regjeringens delegasjon da den la fram plan for å halvere utslipp fra innenriks sjøfart og fiske torsdag. Foto: Tore Stensvold

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen innrømmer at 11 år er svært kort tid på å kutte klimagassutslipp med 50 prosent.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.