KRAFT

Hafslund truer Statnett med rettssak etter strømbrudd i Oslo

Krever 337.000 kroner i erstatning for lekk presenning.

Statnett forsøker å bortforklare at dårlig tildekking med presenning under byggearbeider på Sogn trafostasjon var årsaken til et strømbrudd i Oslo i fjor sommer, hevder Hafslund.
Statnett forsøker å bortforklare at dårlig tildekking med presenning under byggearbeider på Sogn trafostasjon var årsaken til et strømbrudd i Oslo i fjor sommer, hevder Hafslund. Illustrasjonsfoto: Øyvind Lie
Øyvind LieØyvind LieJournalist
4. apr. 2014 - 15:12

9386 nettkunder i Oslo ble strømløse i 25 minutter 19. juni i fjor. Årsaken til strømbruddet var en vannlekkasje på Sogn innføringsstasjon.

Strømbruddet førte til at Hafslund Nett blir påført en kostnad på 320.291 kroner i straff fra Norges vassdrags- og energidirektorat for at strømmen ikke ble levert, såkalt KILE-kostnad. 

I et brev Hafslund sendte Statnett 12. mars, som Teknisk Ukeblad har sett, krever Hafslund at Statnett betaler regningen, i tillegg til 16.432 kroner i reparasjonskostnader og 375 kroner for saksbehandling.

Les også: Denne strømkabelen var nede i 103 dager siste halvår i fjor

– Lekk presenning

Årsaken til vannlekkasjen var nemlig ifølge Hafslund at vann rant inn under en presenning i forbindelse med byggearbeid fordi presenningen ikke var godt nok tildekket.

I et brev til Hafslund like før jul, avviste Statnett kravet, og skyldte på entreprenøren sin.

«Entreprenøren opplyser at det ble benyttet nye OB Wiik-presenninger, tykk armert gummipresenning, etter riving av eksisterende tak mellom akse H-I. Presenningen ble lagt over kanten på gesims og med god overlapp. Presenningen ble lagt i fallretning på tak ut mot trafo-område med god overlapp for å sikre at vannet ble ledet vekk fra bygget.

Det ble deretter benyttet tunge pappruller over det hele for å sikre mot vind. Tiltaket ble kontrollert av Arbo Entreprenør AS, og det ble ikke avdekket noe som kunne tilsi at lekkasjer kunne forekomme.

Dagen etter strømbrudd tok entreprenøren en ny kontroll, men klarte da ikke å finne ut hvor lekkasjen kom fra. I arbeidet med riving av taket har det hele tiden vært fokus på tildekking av området etter endt arbeidsdag», skrev Statnett til Hafslund.

Les også: Milliardbøter til kabelselskaper for kartellvirksomhet

– Ingen leieavtale

Videre viste selskapet til at de i anbudsdokumentasjonen hadde stilt krav til at entreprenøren skulle dekke til og sikre mot vanninntrengning.

«Statnett kan ikke se at vår håndtering av denne saken innebærer at det har vært utført uaktsomme handlinger. Statnett kan heller ikke se at det foreligger andre mulige ansvarsgrunnlag»

I et brev fra 28. november understreket Statnett at da Hafslund overdro sine stasjoner til Statnett i 2010, fikk Hafslund bruksrett til de arealene som de disponerer for sine anlegg på stasjonen.

«Denne bruksretten må imidlertid ikke forveksles med en leieavtale i forhold til rettigheter. Av dette følger at Hafslund ikke kan kreve rettigheter som om de er leietakere», skriver Statnett.

Les også: Risikostyringen i kraftnæringen får stryk av DNV GL

– Bortforklaringer

Hafslund har imidlertid ingen forståelse for Statnetts syn.

«Her gjøres det et forsøk på å bortforklare at mangler ved tildekking med presenning i byggeperioden var årsak til skaden. Dette samsvarer ikke med fakta i saken. Hadde tildekkingen vært tilstrekkelig ville ikke vann kunne trenge inn og skaden ville ikke ha inntruffet», heter det kravbrevet fra Hafslund.

Hafslund skriver at en representant fra Statnett var på stedet dagen etter sammen med Hafslund Netts driftsingeniør.

«De konkluderte begge med at skaden oppstod grunnet regnvær og mangelfull tildekking. En presenning var lagt på, men regnvær onsdag 19. juni gjorde at vann rant ned under presenningen og gjennom skjøten i bygget ned til samleskinneloftet», skriver Hafslund.

Les også: Eivind Reiten varsler færre nettselskaper

Truer med rettsak

For å unngå rettslig oppfølging av kravet ba Hafslund derfor Statnett om å betale kravet snarest og innen 14 dager.

«Om ikke vil vi i tillegg kreve alle inndrivelseskostnader dekket med juridisk bistand og forsinkelsesrente fra 26.03.2014».

Statnett har ennå ikke betalt kravet.

"Statnett har tidligere redegjort for at det ikke er påvist at det foreligger ansvarsgrunnlag for et krav rettet mot Statnett. På denne bakgrunn vil fakturaen ikke bli betalt. Ettersom kravet er omtvistet, er det heller ikke grunnlag for å igangsette utenomrettslig inndrivelse", skriver de i et brev til Hafslund i forrig uke.

Les også:

– Forsyningssikkerheten kan svekkes hvis spotbørs-monopolet fjernes

Tyskland legger kabelpress på Norge  

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.