KRAFT

Hafslund risikerer 80 millioner i straff

For å bruke el i fjernvarmen.

Dagens regler for bruk av strøm i fjernvarmeproduksjonen kan føre til betydelige samfunnsøkonomiske tap, advarer Hafslund.
Dagens regler for bruk av strøm i fjernvarmeproduksjonen kan føre til betydelige samfunnsøkonomiske tap, advarer Hafslund. Bilde: NTB scanpix
Øyvind LieØyvind LieJournalist
29. apr. 2014 - 09:50

Dagens avgiftsregler for bruk av elektrisitet i fjernvarme utløser høy avgiftssats for all elektrisitet brukt i et gitt kalenderår dersom andelen energi produsert med elektrisk kraft, olje eller gass overstiger 50 % av den totale energimengden.

Dette ønsker Hafslund å endre, og har sendt et brev til Finansdepartementet om saken, som Teknisk Ukeblad har sett.

Les også: – At strøm ikke skal brukes til oppvarming, er religion for ingeniørene

Risiko ved skader

I år med normal drift av varmeanleggene er det riktignok svært lite sannsynlig at Hafslund kommer i en situasjon der det er fare for å bryte 50 %-grensen. Det gjelder også i år med høy bruk av elektrisitet, for eksempel i våte år med ekstra lave kraftpriser.

Men uforutsette hendelser i grunnlastanleggene i fjernvarmesystemet kan medføre risiko for at grensen vil bli brutt i løpet av et kalenderår, understreker selskapet i brevet.

Det kan være som følge av større skader på en avfallslinje på Klemetsrudanlegget, næringsavfallskjelkjelen på Haraldrud eller varmepumpene på Skøyen, anlegg med en årlig energiproduksjon på mellom 130 og 300 GWh/år.

I slike tilfeller vil elektrokjelene brukes for å dekke bortfallet av varmekapasitet.

Les også: NVE: Hafslund har grove brudd på beredskapsregelverket

El i Hafslunds fjernvarme.
El i Hafslunds fjernvarme.

80 millioner kroner

Men Hafslund understreker at de ikke kommer til å sette seg i en posisjon hvor de risikerer å overstige 50-prosentsgrensen, ettersom avgiften slår inn på hele forbruket av elektrisitet det aktuelle kalenderåret.

«I verste fall kan overskridelse av grensen utløse en avgift på 70-80 millioner kroner. Når det begynner å bli en viss sannsynlighet for at 50 %-grensen vil bli overskredet, vil vi derfor måtte bruke bioolje og biodiesel for å holde oss under grensen, selv om kostnaden er dobbelt så høy», skriver selskapet, og legger til at dette gir «helt unødvendige bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske tap».

Les også: Hafslund kjøper Fortums nett

– Dårlige samfunnsøkonomi

50 %-regelen påvirker også selskapets investeringer i varrnekapasitet.

«Ved økning av kundegrunnlaget vil risikoen for å havne i avgiftsposisjon, alt annet like, medføre større irrvesteringer i konvertering av fossile oljekjeler til bioolje, på bekostning av økt installasjon av elektrokjeler, for å fremskaffe spisslasteffekt. Det vil både innebære uoptirnale investeringer, i tillegg til at det vil begrense en samfunnsøkonomisk gunstig mulighet for bruk av overskuddselektrisitet i våtår eller milde vintre», skriver selskapet

Hafslund foreslår derfor en regelendring der50 %-grensen anvendes på et løpende gjennomsnitt av de tre siste kalenderårene.

«Med en slik regelendring vil man redusere de negative bedrifts-og samfunnsøkonomiske konsekvensene av 50 %-regelen betydelig», skriver Hafslund.

Les også: Hafslund truer Statnett med rettssak etter strømbrudd i Oslo

Ser på saken

Finansdepartementet opplyser til Teknisk Ukeblad at de har bedt Toll- og avgiftsdirektoratet om å lage et utkast til høringsnotat og forslag til endring av regelverket, og har bedt direktoratet om å behandle Hafslunds brev i sammenheng med det.

Departementet kan ikke anslå når endringene eventuelt vil tre i kraft.

Kommunikasjonsdirektør Johan Christian Hovland i Hafslund sier til Teknisk Ukeblad at det er viktig å ha forutsigbare og rasjonelle rammebetingelser når de skal videreutvikle fjernvarmesystemet i Oslo.

– Dagens regler vil i enkelte tilfeller føre til betydelige samfunnsøkonomiske tap ved drift av anleggene, og samfunnsøkonomisk urasjonelle investeringer i konvertering av og investeringer i ny varmekapasitet. Vårt forslag til regelendring reduserer disse virkningene betydelig, sier Hovland.

Les også:

Denne strømkabelen var nede i 103 dager siste halvår i fjor

Sway Turbine er konkurs  

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.