OLJE OG GASS

– Graverende feil i Aasta Hansteen-saken

 

Stort: Aasta Hansteen og Polarled vil koste nærmere 60 milliarder kroner. Nå mener Bellona at det er trikset med tall for å få utbyggingen fort gjennom Stortinget.
Stort: Aasta Hansteen og Polarled vil koste nærmere 60 milliarder kroner. Nå mener Bellona at det er trikset med tall for å få utbyggingen fort gjennom Stortinget.
15. mai 2013 - 17:33

Bellona sendte i dag et brev til Stortingets energi- og miljøkomité hvor organisasjonen varsler komiteens medlemmer om mangelfull og feil informasjon, brudd på lovgivning og god forvaltningsskikk i forbindelse med Aasta Hansteen-prosjektet.

– Etter en gjennomgang av saken er det Bellonas konklusjon at det er graverende og alvorlige feil som undergraver legaliteten til et eventuelt Stortingsvedtak om utbygging, står det i det omfattende brevet.

Les også: Oljeveteran vil stoppe storutbygging

-Uhørt om det ikke får konsekvenser

Etter planen skal energi- og miljøkomiteen gi sitt godkjentstempel på saken i morgen, torsdag. Bellona-leder Frederic Hauge sier Stortinget må utsette sin godkjenning av prosjektet.

– Det vil være uhørt dersom ikke alle de feilene vi kan dokumentere får konsekvenser for behandlingen av denne saken. Stortingsrepresentantene har et selvstendig ansvar for å påse at det norske samfunnets verdier forvaltes på en ordentlig måte. Dette dreier seg om mer enn 50 milliarder kroner, sier han til Teknisk Ukeblad.

Les mer: Nytt skattenivå ville gjort Aasta Hansteen ulønnsomt

– Feil pris

Bellona mener blant annet at det er trikset med de økonomiske beregningene for prosjektet. Det hevdes at kostnadsberegningene for rørledningen Polarled er feilaktige.

– Bellona har fått informasjon som viser at Statoil har trikset med tall i Aasta Hansteen-behandlingen. De oppgir en balansegasspris på 1,64 kroner, men dette tallet forutsetter at andre felt blir koblet på Polarled. Ifølge tall Bellona har fått tilgang til blir balansegassprisen 2,60 kroner når Aasta skal bære Polarled alene. Dermed er prosjektet ulønnsomt.

Ifølge Bellona baserer Statoils beregning av tariffer seg på at blant annet feltene Zidane, Linnorm og flere funn blir bygget ut og koblet til Aasta Hansten/Polarled. Men nå etter skatteendringene har det blitt enda mer usikkert om disse vil bli bygget.

– Bellona ber om at Energi- og Miljøkomiteen utsetter behandlingen av Stortingsproposisjon 97 inntil saken er utredet og opplyst i henhold til gjeldende lovverk og god forvaltningsskikk, skriver organisasjonen.

Les mer: – Mulig lovbrudd i Aasta Hansteen-behandlingen

Riksrevisjonen er varslet

Tidligere ressursdirektør i Oljedirektoratet, Rolf Wiborg, har varslet Riksrevisjonen om at myndighetsbehandlingen av Aasta Hansteen ikke er gjennomført i henhold til boka.

Han mener det ikke er gjennomført skikkelige vurderinger av alternative løsninger. Bellona viser også til at alternativer har vært presentert som vil kunne redusere kompleksiteten og risikoen til prosjektet.

– Alternativene vil imidlertid ikke være lønnsomme for dagens rettighetshavere, da det vil innebære investeringer som vil komme eventuelle fremtidige rettighetshavere til gode. Dette er imidlertid investeringer som vil kunne være samfunnsøkonomisk mer lønnsomme enn den løsning som er valgt i dag. Dette er ikke utredet.

Les også: Aasta Hansteen: Krevende, dyrt og usikkert

Manglende vurderinger

I det ni sider lange brevet viser Bellona til at det ifølge Utredningsinstruksen skal gjøres anslag både for maksimums- og minimumsalternativer for nytte/kostnader, og foretas vurderinger av hvordan virkningene av tiltaket antas å avhenge av de usikre faktorene.

– Ifølge Stortingsproposisjonen om Aasta Hansteen har det vært foretatt en sensitivitetsanalyse som har vist at nåverdien er mest sensitiv for endringer i prisforutsetinger. Det går ikke frem hvor sensitivt prosjektet er for endringer i gassprisen. Vi har mottatt informasjon om at Statoil og OD bruker en pris på 200 øre per sm3 og at det er en lavere gasspris som legges til grunn ved vurdering av elektrifisering. Hvis det er tilfelle så viser det også at man justerer prisen for å få «det tallet en ønsker seg».

–Regjeringen brukte et estimat for fremtidig gasspris på 193 øre per sm3 i Perspektivmeldingen. Stortinget må gis innsikt i prisrisikoen til Aasta Hansteen og Polarled. Dette er en investering til over 50 mrd kr, hvor staten gjennom skattesystemet og eierskap vil betale for rundt 80 prosent av disse kostnadene.

Les også: Statoil vil bremse kullkraftvekst

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.