Google har utviklet kunstig intelligens som gjenkjenner brystkreft bedre enn radiologer

Kreftregisteret og Norsk Regnesentral lager norsk variant.

Google har utviklet kunstig intelligens som gjenkjenner brystkreft bedre enn radiologer
De gule boksene indikerer hvor kunstig intelligens har funnet kreftceller i brystvev. Foto: NORTHWESTERN UNIVERSITY/ NTB scanpix

Alle norske kvinner mellom 50 og 69 år inviteres til mammografiscreening annet hvert år. Bildene tydes av radiologer og kan være vanskelig å klassifisere. Én av fem amerikanske brystkreftdiagnoser blir ikke fanget opp av screeningen, ifølge American Cancer Society