Giftig arbeidsmiljø kan være en faktor når en kollega blir utbrent. Arbeidsgiver kan dempe risikoen

Forskere er samstemte i hva som er viktig i et arbeidsmiljø for å forebygge at medarbeidere blir utbrente.

Giftig arbeidsmiljø kan være en faktor når en kollega blir utbrent. Arbeidsgiver kan dempe risikoen
Utbrent: Det er for lite oppmerksomhet om forebygging på arbeidsplasser, mener forskere. Foto: Korakrich Suntornnites/Istock

Du har en medarbeider eller kollega som ofte sitter over arbeidstid. Som har sluttet å delta i lunsjen og på fellesarrangementene på Zoom for å ta igjen oppgaver. Som har sluttet å vise ansiktet i de digitale morgenmøtene, og ikke lenger viser entusiasme over arbeidsoppgavene. Stikkordet er endring. Har vedkommende sluttet å gjøre mye hen gjorde før? Blitt mer fraværende, og kanskje litt desillusjonert og negativ?