Gassferger for milliard

Skrogene skal bygges ved Aker Tulcea in Romania. Skrogene taues deretter til Aker Brattvaag for utrusting.

Fergene er designet av LMG Marin i Bergen. Fartøyene blir 129,5 meter lange og 19,2 meter brede.

Fergene skal leveres i andre halvdel av 2006.

Endelig avtale tegnes innen utgangen av januar 2005.

Aker Yards betegner i en pressemelding kontrakten som en bekreftelse på at selskapet har riktig teknologi og kompetanse. Spesielt legges vekt på at gassferger er et miljøriktig alternativ for framtida.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå