MARITIM

Går fra olje til havvind – og bestiller spesialskip

Tidligere olje- og gassrederier etablerer Norwind Offshore. Selskapet bestiller nye skip fra Vard og bygger om et forsyningsskip.

Vard skal bygge to nye spesialskip for installasjon og service på offshorevindparker (CSOV) samt bygge om et  forsyningsskip (i midten på illustrasjonen) til vindserviceskip (SOV). Kontrakten er inngått med nystartede Norwind Offshore med tidligere olje- og gasspesialistrederier som gründere.
Vard skal bygge to nye spesialskip for installasjon og service på offshorevindparker (CSOV) samt bygge om et forsyningsskip (i midten på illustrasjonen) til vindserviceskip (SOV). Kontrakten er inngått med nystartede Norwind Offshore med tidligere olje- og gasspesialistrederier som gründere. Illustrasjon: VARD

De tre familiene Farstad, Volstad og Kleven har gått sammen og etablerer rederiet Norwind Offshore. Selskapet har kontrakt med verftsgruppen Vard med en samlet verdi på 1,4 milliarder kroner.