PROSJEKTER

Fylket skal bygge 6,3 km gang- og sykkelvei i søndre Vestfold

Rammen for prosjektet er på 90 millioner kroner.

Hensyn til jordvern har vært et viktig moment planleggingen av denne utbyggingen, heter det, og det kan vi forstå... Fra fylkesvei 201 mellom Søndersrød og Berg.
Hensyn til jordvern har vært et viktig moment planleggingen av denne utbyggingen, heter det, og det kan vi forstå... Fra fylkesvei 201 mellom Søndersrød og Berg. Foto: Google Maps
12. okt. 2020 - 06:03

Vestfold og Telemark fylke har lyst ut konkurransen om å bygge 6.270 meter ny gang- og sykkelveg langs fylkesvei 301 mellom Helgeroa og Stavern. Det gjelder to strekninger: Søndersrød-Berg og Skårabakken-Grevle, begge i Larvik kommune. Den nye gang- og sykkelveien blir en viktig åre for myke trafikanter på strekningen, heter det i fylkets redegjørelse.

Fylket har i sin budsjett- og økonomiplan for 2020-23 avsatt 79,2 millioner kroner til dette prosjektet. I den planen var prosjektet planlagt gjennomført i perioden 2019–2021, men nå er det altså noe forsinket. Totalrammen er 90 millioner kroner, hvorav 79,2 millioner kroner gjennomføres i økonomiplanperioden. Prosjektet er såkalt eksternt finansiert med 19,4 millioner kroner.

Prosjektet skal være ferdigstilt 31. oktober 2022.

Strekningen Hafslund-Dondern er en av de mest trafikkerte innfartsårene til Sarpsborg sentrum.
Les også

Bussene skal kjøre 5 km/t fortere i rushet etter prosjekt til over 300 mill.

Her blir det Stavernsløsning

Det skal altså bygges 6.270 meter ny gang- og sykkelvei. Tverrsnittet er hovedsakelig
1,5 meter grøft og tre meter gang- og sykkelvei. På enkelte partier er det planlagt enda smalere tverrsnitt i form av an såkalt Stavernsløsning med avvisende kantstein mot kjøreveien samt adskillelse med belte av smågatestein og fortau.

Samtidig skal det skje en del andre tiltak:

 • Larvik kommune bygger nytt spillvannsanlegg.
 • 18 bussholdeplasser bygges om til busslommer. Busslommene i retning Stavern skal ha leskur og sykkelparkering.
 • Ny veibelysning skal opp langs cirka 6,5 kilometer vei.

Byggingen av den nye gang- og sykkelveien gjør at det trengs nylegging av drensystemet. Det skal være lukket drenering på deler av strekningen, med oppsamling i sandfang før overvannet ledes ut til eksisterende kummer og overvannssystem.

Det er også behov for tilpasning av jordbruksdreneringen. Noen steder ligger eksisterende vanningsanlegg for jordbruket i kanten av veien, og vil dermed komme i konflikt med ny gang- og sykkelvei. Jordvanningsledninger og vanningsuttak må dermed flyttes ut på yttersiden av ny gang- og sykkelvei.

Noen cirkatall for hovedmengder som entreprenøren skal håndtere i prosjektet:

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
GK
Ambisiøs renovering midt i Trondheim
 • Vegetasjonsdekke: 10.000 m3
 • Sprengning i linjen: 6500 m3
 • Kabelgrøfter: 3200 m3
 • Forsterkningslag: 30.000 m3
 • Slitelag på gang- og sykkelvei: 25.000 m2
 • Rettkantstein: 2400 m
 • 10 meters lysmaster: 171 stk
 • Leskur: 10 stk

Foldvikbekken blir berørt av prosjektet. Den er gytebekk for sjøørret, og det er derfor ikke lov å jobbe i eller i nærheten av vassdraget i periodene oktober-november og mars-april.

All trafikk skal opprettholdes gjennom anlegget i hele byggeperioden. Dagens ÅDT er cirka 3000. I sommerhalvåret øker trafikken en god del på grunn av store hytte- og campingområder.

Interesserte entreprenører har frist på seg til 16. oktober med å sende inn tilbud.

Testnor-gründer Heidi Andreassen trigges av fart og spenning. Selskapet har utviklet testtjenester knyttet til automatisert og elektrisk transport.
Les også

– Trolig en sjelden rase

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.