KVIKKLEIRE

Fylkesvei 717 skal gå i nærheten av Rissa-raset. Gårdstun må flyttes 

Den nye fylkesveien går i kvikkleirestrøk. Grunnen må stabiliseres, og konsekvensen er at gårdstun må flyttes.

Rissa-raset i Trøndelag i mai 1978: Et leirras på over 400 dekar feide med seg åtte-ni gårder.
Rissa-raset i Trøndelag i mai 1978: Et leirras på over 400 dekar feide med seg åtte-ni gårder. Foto: NTB
10. des. 2021 - 14:01

Frostating lagmannsrett har nylig behandlet et overskjønn som gjelder en landbrukseiendom i Indre Fosen kommune.

Ny fylkesvei 717 Sund-Bradden skal bygges i området, og eiendommen er sterkt berørt.

Eiendommen ligger på kvikkleire, like ved der Rissa-raset gikk i 1978. Det betyr at gårdstunet må innløses. I prinsippet skal ikke arealene som ligger over kvikkleira belastes med ekstra vekt som følge av at det bygges ny vei. Innløsning av tunet er dermed et nødvendig stabiliseringstiltak for å kunne anlegge den nye fylkesveien.

Bygningene i tunet er revet, og tunområdet er senket for å redusere vekten som belaster den underliggende kvikkleira, før den nye veien kan anlegges. Tunet vil bli tilbakeført til dyrket mark etter byggingen.

Kartet viser hvordan eiendommen er berørt av fylkesvei 717 Sund-Bradden. Gul sektor er den nye fylkesveien. Grønt område gjelder midlertidig erverv under byggingen. Skravert område skal ikke erverves. Nytt tun skal plasseres nordvest for det gamle. <i>Illustrasjon:  Trøndelag fylkeskommune</i>
Kartet viser hvordan eiendommen er berørt av fylkesvei 717 Sund-Bradden. Gul sektor er den nye fylkesveien. Grønt område gjelder midlertidig erverv under byggingen. Skravert område skal ikke erverves. Nytt tun skal plasseres nordvest for det gamle. Illustrasjon:  Trøndelag fylkeskommune

Eiendommen er i utgangspunktet og før veibyggingen på 97,4 dekar. 90,1 dekar er fulldyrket jord og 7,3 dekar er såkalt annet areal/bebygd areal.

Den nye fylkesveien blir liggende rundt 150 meter øst for det gamle tunet. Eieren planlegger å bygge opp igjen husene på eiendommen i nordvestre hjørne av eiendommen.

Partene, altså grunneieren og Trøndelag fylkeskommune, er enige om erstatningen for den permanente og midlertidige avståelsen av dyrket mark. Spørsmålet som først har vært opp i tingretten som et skjønn, og som nå har vært gjenstand for overskjønn, er størrelsen på erstatningen for at bygninger og tunområdet må innløses på grunn av stabiliseringstiltakene som er nødvendige for den nye veien.

Partene er enige om at erstatningen skal beregnes som såkalt gjenervervserstatning for driftsbygningen. Men de er ikke enige om våningshuset.

Fosen tingrett beregnet følgende erstatning i april 2021:

  • Redskapshus: 1,4 mill. kr.
  •  Våningshus (salgsverdi): 2,85 mill. kr.
  • Erstatning for geoteknisk bistand: 290.000 kr
  • Grunnarbeider og beplantning: 1,045 mill. kr.
  • Erstatning for kostnader i anleggsperioden: 218.000 kr.

Den dommen var altså på totalt snaue 5,8 millioner kroner.

Eieren begjærte overskjønn. Lagmannsretten kom etter diverse beregninger og vurderinger til at tingretten ikke hadde tatt riktig høyde for litt av hvert.

Lagmannsretten bestemte at Trøndelag fylkeskommune skal betale sju millioner i erstatning til grunneieren, med avsavnsrente på tre prosent fra 22. oktober 2020.

Fylkeskommune skal betale de lovbestemte utgiftene ved overskjønnet, og i tillegg skal den betale sakskostnader for lagmannsretten med 109.694 kroner.

Dom er avsagt 26. november i år.

Hølland bru fra 1843 er 34 meter lang og krysser elva Ogna i Hå kommune.
Les også

Sjeldent oppdrag: Denne brua fra 1843 må forsterkes – uten at det synes

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.