Frykter Stad skipstunnel faller ut av Nasjonal transportplan

Interesseorganisasjonen for Stad skipstunnel frykter at skipstunnelen ikke kommer inn i neste oppdatering av Nasjonal transportplan. Venstreordfører Alfred Bjørlo i Eid og Kystverkets prosjektleder tar det med ro.

Frykter Stad skipstunnel faller ut av Nasjonal transportplan
Kystverket planlegger for byggestart i 2021 og fikk penger over statsbudsjettet til å forberede arbeidet. Stad skipstunnel ligger inne i den gjeldende NTP. Foto: TU/Kjersti Magnusssen/Kystverket

Kystverket skriver i sitt innspill til ny Nasjonal transportplan (NTP) at prosjektet Stad skipstunnel er for stort til at det kan gjennomføres innen de rammer som er gitt.