Stad skipstunnel

Frykter Stad skipstunnel faller ut av Nasjonal transportplan

Interesseorganisasjonen for Stad skipstunnel frykter at skipstunnelen ikke kommer inn i neste oppdatering av Nasjonal transportplan. Venstreordfører Alfred Bjørlo i Eid og Kystverkets prosjektleder tar det med ro.

Kystverket planlegger for byggestart i 2021 og fikk penger over statsbudsjettet til å forberede arbeidet.  Stad skipstunnel ligger inne i den gjeldende NTP.
Kystverket planlegger for byggestart i 2021 og fikk penger over statsbudsjettet til å forberede arbeidet. Stad skipstunnel ligger inne i den gjeldende NTP. (Foto: TU/Kjersti Magnusssen/Kystverket)

Interesseorganisasjonen for Stad skipstunnel frykter at skipstunnelen ikke kommer inn i neste oppdatering av Nasjonal transportplan. Venstreordfører Alfred Bjørlo i Eid og Kystverkets prosjektleder tar det med ro.

Kystverket skriver i sitt innspill til ny Nasjonal transportplan (NTP) at prosjektet Stad skipstunnel er for stort til at det kan gjennomføres innen de rammer som er gitt.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå