OLJE OG GASS

Frykter for sikkerheten offshore: Mange ser i gulvet og tør ikke heve stemmen i frykt for å miste jobben

Fagforening advarer.

Sikkerheten på norsk sokkel er bekymringsverdig, mener fagforeningen Safe. De hører stadig at tillitsvalgte ikke tør å heve stemmen i viktige saker.
Sikkerheten på norsk sokkel er bekymringsverdig, mener fagforeningen Safe. De hører stadig at tillitsvalgte ikke tør å heve stemmen i viktige saker. Bilde: Erlend Tangeraas Lygre
Lars TaraldsenLars TaraldsenJournalist
Ina AndersenIna AndersenJournalist
29. apr. 2016 - 08:25

I dag meldte Petroleumstilsynet (Ptil) at de ser på fjorårets HMS-utvikling på norsk sokkel som et varsko.

For første gang siden 2009 hadde norsk oljevirksomhet en dødsulykke, samt at det ble satt i gang hele ti granskninger av alvorlige hendelser.

Dette får nestleder i fagforeningen Safe, Roy Erling Furre til å stille spørsmål ved hvor man er på vei. Han er bekymret for fremtiden.

– Umulig å kutte så mye uten konsekvenser

– Vi ser en del utviklingstrekk der vi har grunn til bekymring for veien videre. Da tenker jeg på det generelle tapet av kompetanse i næringen, både offshore, på landanlegg, men også i selskapene. Folk som har jobbet med HMS blir utfaset, oppsagt eller slutter uten å bli erstattet. Det er verdifull kompetanse som forsvinner. Det kommer til å slå ut på HMS-arbeidet i næringen på sikt, sier Furre til Teknisk Ukeblad.

Han mener det sier seg selv at oljebransjens kostnadsbesparelser og effektivisering gjør at sikkerheten blir skadelidende.

– Det er umulig å kutte så mye i HMS-aktiviteter uten at det slår tilbake. Vi har kuttet i opplæringsbudsjetter, vi har kuttet i HMS-konferanser. Det betyr at mange selskaper har satt opplæringsbudsjetter i null og at det ikke finnes gode møteplasser. Det er klart at når du har så mange svekkelser i det kollektive sikkerhetsarbeidet, så får man problemer på sikt, sier han.

Han sier at han i utgangspunktet ikke er spesielt overrasket over Ptils funn i RNNP-rapporten (risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet, red.anm). Han peker på at en del av tallene som ble lagt frem for øyeblikket er til å leve med. Men han frykter det kan endre seg.

– Jeg har ikke hørt at bransjen er så veldig bekymret ennå. De lener seg på tallene som blir lagt frem. Selv om tallene viser en forverring, ligger ikke de store tallene på bordet ennå. Men det frykter jeg kommer på sikt om man ikke gjør noe nå, sier han.

Frykter for jobben

Spesielt mener Furre det er bekymringsverdig at flere og flere tillitsvalgte i oljeindustrien ikke ønsker å stikke hodet frem – spesielt ikke når det er nedbemanninger.

– Jeg er redd for arbeidstakernes roller, med tanke på arbeidstakermedvirkning for tillitsvalgte og verneombud. Mange verneombud er redde for å fronte vanskelige og krevende saker fordi de er redde for å miste jobben.

– De ser i gulvet og tør ikke heve stemmer rundt viktige problemstillinger. Dette hører vi dessverre ofte, spesielt blant entreprenørene, sier han.

– Vi ivaretar sikkerheten

Bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass påpeker at sikkerheten på norsk sokkel skal ivaretas enten konjunkturene går opp eller ned.

– Når vi ser på den langsiktige utviklingen er sikkerheten bedre i dag enn den var for 10-15 år siden. Pilene peker i riktig retning i lengre perspektiv, og vi ser positiv utvikling på flere områder. Samtidig er det en del hendelser i 2015 vi gjerne skulle vært foruten. Vi verken kan eller skal være fornøyd med resultatene, når vi har dødsulykker i vår virksomhet, sier HMS-direktør Knut Thorvaldsen til Teknisk Ukeblad.

Til tross for et år med svært mange alvorlige hendelser på norsk sokkel, mener han at kostnadsbesparelser og effektivisering ikke har ført til dårligere sikkerhet.

– Nei. Vi ivaretar sikkerheten og skal forbedre den. Det er svært viktig å både sørge for effektivisering og kostnadskutt og en positiv utvikling for sikkerheten. Det er ikke noen motsetning mellom disse, vi kan oppnå begge deler. Det er viktig å ha flere tanker i hodet samtidig. Ptil sier også at det ikke er grunnlag for å si at kostnadstiltakene og reduksjon av aktivitet innen enkelte områder har ført til redusert sikkerhet, og det stiller vi oss bak, påpeker han.

 – Må se mer enn ett år om gangen

– Ptil mener resultatene i RNNP er et varsko, og at de indikerer at noe kan være i ferd med å skje med sikkerhetsnivået i petroleumsvirksomheten. Deler norsk olje og gass den oppfatningen?

– Vi ser at i det lange løp er trendene positive. Men vi skal ta inn over oss de hendelsene har vært, og analysere dem. Jeg tror vi må se på utviklingen i mer enn ett år om gangen, vi må se den langsiktige utviklingen. Vi stiller oss bak de resultatene som er kommet frem og jobber på bakgrunn av dem, sier Thorvaldsen. 

I forbindelse med gjennomgangen av sikkerheten på norsk sokkel har Ptil gjennomført en spørreundersøkelse, hvor det kommer frem at mer enn fire av ti offshorearbeidere mener mangelfullt vedlikehold har ført til dårligere sikkerhet på sokkelen.

Norsk olje og gass tror det er mer relevant å se på de faktiske resultatene fra analysen til Ptil.

– Vi skal ha respekt for hva folk tenker og mener om dette. Men akkurat når det gjelder vedlikehold tror jeg de faktiske tallmaterialene er viktigere, og de viser at pilene peker i riktig retning, det er mindre utestående vedlikehold nå. Så kan det være at noen likevel opplever det som om vedlikehold nedprioriteres, det kan ha sammenheng med at det nå ofte er operatørselskapene som tar seg av dette selv, i stedet for at det settes ut til leverandører. Men her må vi se på de faktisk forholdene, poengterer Thorvaldsen. 

Prioriterer storulykkerisiko

Petroleumstilsynet opplyser også at de vil etterspørre hvordan selskapene og bransjeorganisasjonene bruker resultatene fra RNNP og hva de spesifikt gjør for å snu de negative resultatene.

– Hva vil Norsk olje og gass gjøre?

– Selskapene vi representerer vil bruke resultatene innenfor sin virksomhet. Vi vil fortsette å holde trøkk på de områdene som vi har blinket ut som viktige, som har storulykkerisiko. Gasslekkasjer er et slikt område, i tillegg til boring og brønn og brønnintegritet. Så vil vi sørge for bedre læring og erfaringsoverføring i de områdene der det er relevant, svarer Thorvaldsen.

Ptil: Usikre på årsaken til endringer

Anne Myhrvold, direktør i Ptil, sier til Teknisk Ukeblad at den positive trenden som tidligere har kommet frem i RNNP-resultatene, nå har snudd, med en utvikling i negativ retning.

– Hva er årsaken til det?

– Det er vi ikke sikre på. For noen av disse hendelsene og ulykkene, så har det ingen sammenheng med endringene i næringen, fordi det har andre årsaker. Dødsulykken var for eksempel knyttet til design som ble laget for lenge siden, samt værforhold. Det har ikke med situasjonen i næringen. Samtidig kan vi ikke for noen av de andre hendelsene utelukke at det er sammenhenger med dagens situasjon.

– Vi har oppfordret både selskapene og bransjeorganisasjonene til å analysere dataene, slik at de kan identifisere konkrete tiltak som kan snu den negative utviklingen, slik at tallene blir positive tall igjen.

– Safe sier at de er bekymret. De sier blant annet at det kuttes i HMS-personell, HMS-konferanser, og at opplæringsbudsjetter er kuttet til minimum og at de frylter kompetansen er på vei ut. Deler du denne bekymringen?

– Vi stiller spørsmålet: Står sikkerheten ved et veiskille. Det har vi gjort i starten av året og jeg gjorde det igjen i dag, ut fra at vi ser de mange endringene som skjer. Mange av endringene skjer i høyt tempo.

– Min hovedbekymring er om vi skjønner konsekvensen av alle disse endringene. Vi er opptatt av å få tydeliggjort bedre hvilke forbedringer selskapene gjør. 

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.