OLJE OG GASS

Frykter at Yme kollapser før vinteren

 

Talisman skriver i en epost til Petroleumstilsynet at de frykter for strukturell kollaps dersom de strukturelle problemene ikke fikses før vinteren.
Talisman skriver i en epost til Petroleumstilsynet at de frykter for strukturell kollaps dersom de strukturelle problemene ikke fikses før vinteren. Bilde: Jesper Holm, Esvagt Don

Petroleumstilsynet (Ptil) har stilt Yme-operatør Talisman spørsmål om sannsynligheten for strukturell kollaps med påfølgende tap av innretning, dersom man ikke får reparert sprekkene i fundamentet før vintersesongen setter inn.

Talisman svarer tilsynsorganet i en epost at de vurderer at det «uten kompenserende tiltak vil være stor sannsynlighet for sprekkdannelser og tap av bæreevne i opplagringen for plattformbena før eller under den kommende vintersesongen».

Professor i materialkonstruksjon ved Universitetet i Stavanger, Ove Tobias Gudmestad, forklarer utsagnet slik:

– Slik jeg tolker det, betyr dette at Yme-plattformen umiddelbart må sikres for å klare de kommende høststormene.

Les også: Yme kan bli totalskadd i høststorm

Yme-partnerne kan bli fratatt lisensen  

Brønnene godt sikret

Ptil vil ikke kommentere sannsynligheten for en kollaps av plattformen, eller hva slags skader det kan føre til.

– Det sikkerhetsmessig viktigste nå er at det ikke vil være personer om bord på innretningen før nødvendig reparasjonsarbeid er ferdigstilt. Vi har også fått bekreftet av Talisman at brønnene er godt sikret. Vi følger samtidig opp at Talisman tar ansvar for å gjøre de nødvendige beregninger knyttet til sannsynligheten for havari, skriver pressekontakt Eileen Bruntland i Ptil i en epost.

Når Teknisk Ukeblad spør Talisman om de vurderer at det er stor sannsynlighet for kollaps av plattformen, svarer operatøren at de fortsatt venter på resultatet fra de tekniske undersøkelsene som er iverksatt sammen med SBM.

Les også: – Yme hadde en mangelliste med 20000 punkter

Ikke aktuelt med bemanning

– Men Talismans egne analyser bekrefter lav utmattingslevetid, og fare for sprekkdannelser i plattformbena. Det var på denne bakgrunn at selskapet tok en beslutning om demobilisering av personell fra plattformen i sommer. Inntil ytterligere teknisk avklaring eller fysisk utbedring av manglene foreligger, er det ikke aktuelt med ny bemanning av plattformen, skriver pressetalsmann Vidar Nedrebø i Talisman.

Talisman har nå instruert eier av Yme-plattformen, SBM, om å planlegge og gjennomføre reparasjon av strukturen før vintersesongen.

Talisman mener reparasjonsarbeidet bør omfatte:

  • Fylling av sprekker i eksisterende grouting, eller innstøpingsforbindelsen mellom plattformleggene og lagertanken på havbunnen.
  • Fylling av grouting i hulrom mellom plattformbena og lagringstanken.
  • Installasjon av utstyr for å overvåke bevegelse mellom plattformbena og tankfundamentet

Les også: Vet ennå ikke om Yme-plattformen tåler uvær

Under forberedelse

Ifølge Talisman skal reparasjonsarbeidet ferdigstilles i løpet av året. Ptil sier at Talisman har opplyst at dette arbeidet skal være på plass innen februar 2013.

– Forberedelsene til reparasjonsarbeidet er i gang, og dette er planlagt gjennomført i perioden oktober til februar. Vi har ikke gitt noen tidsfrist, basert på at Talisman har gitt god informasjon om hva som er mulig å få til. Vi er i tett dialog med Talisman om status for dette arbeidet, sier Bruntland i Ptil.

Talisman mener at en kollaps kan skje gjennom betydelige setninger og deformasjoner i nedre opplagring av plattformbena. Plattformen kan da i verste fall falle ned vertikalt, penetrere tanken og/eller tippe over til en side med fare for skader på nærliggende rørledninger.

Dette er fortsatt tilfellet, og ifølge Ptil vil det være slik så lenge ikke groutingen er utbedret.

Temaside: Alt om Yme

Tas ikke til land i år

I mai startet Talisman arbeidet med å vurdere alternative løsninger for å ferdigstille prosjektet. Disse studiene, sammen med studier om å ferdigstille innretningen offshore, forventes å være ferdigstilt i november 2012.

Partnerne i prosjektet har vurdert flere ulike transportmetoder for å frakte plattformen til land. Det eneste alternativet som vurderes som gjennomførbart, er å flyte innretningen til land.

 I så fall må det tettes igjen en del åpninger, samt dele inn i flere tanker på skroget. Men dette kan tidligst gjennomføres sommeren 2013.

Les også: Wintershall skuffet over Yme

Sevan har Yme-løsning klar

Disse prosjektene sprekker med 40 milliarder  

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.