Frykter at 200 millioner fat kan bli liggende

En investeringsbeslutning på Snorre-feltet haster, ifølge Petoro.

Frykter at 200 millioner fat kan bli liggende
PENGEMASKIN: Snorre-plattformene A (bildet) og B i Nordsjøen er fjerde største oljeprodusent på norsk sokkel. Målet er å produsere olje frem til minst 2040, men partnerne i lisensen klarer ikke å bestemme seg for hva slags utbyggingsløsning som må til for å få lønnsomhet i prosjektet. Statlige Petoro vil nå ha fortgang i prosessen.

Snorre-feltet

 • Ligger i blokk 34/4 og 34/7 i Tampen-området.
 • Snorre-plattformene A og B er fjerde største oljeprodusent på norsk sokkel.
 • Ingen av Statoils felt på norsk sokkel har mer gjenværende reserver enn Snorre-feltet.
 • På norsk sokkel er Snorre som har de nest største gjenværende reservene.
 • Opprinnelige reserveanslag på Snorre er på 760 millioner fat olje.
 • I dag er reserveanslaget doblet til 1,5 milliarder fat.

Snorre-lisensen

 • Statoil Petroleum AS 33.32 % (Operatør)
 • Core Energy AS 1.04 %
 • ExxonMobil Exploration & Production Norway AS 11.58 %
 • Idemitsu Petroleum Norge AS 9.60 %
 • Petoro AS 30.00 %
 • RWE Dea Norge AS 8.28 %
 • Total E&P Norge AS 6.18 %

Snorre-feltet har de nest største gjenværende reservene på norsk sokkel, men partnerne i lisensen klarer ikke bestemme seg for hvordan de skal utnytte dette.

Ny utbygging

Planen er å produsere olje frem til minst 2040, noe som innebærer at man i realiteten må bygge ut feltet på nytt. Valget står mellom en subsea-utbygging eller en ny brønnhodeplattform.

Operatør Statoil, med norsk sokkel-sjef Øystein Michelsen i spissen, har tidligere innrømmet at dette er en av de vanskeligste problemstillingene selskapet står overfor.

Haster

Statlige Petoro, som har en andel på 30 prosent i lisensen, mener nå det haster å ta et konseptvalg.  

– Dette er en tidskritisk investeringsbeslutning som vi må få tatt mens det ennå er tilstrekkelige ressurser igjen som gjør at vi kan forsvare en slik beslutning. Jo lenger vi venter, jo mer har vi produsert og jo mindre grunnlag er det for å ta en slik investering. Derfor mener vi det må komme en beslutning om konseptvalg i høst, sier kommunikasjonssjef Sveinung Sletten (bildet).

Les også: Planene om verdens mest miljøvennlige jernverk kan bli skrinlagt

Foretrekker plattform

Petoro mener en brønnhodeplattform er den beste måten å få ut oljen på, noe som vil sikre 200 millioner fat tilleggsolje.

Det er samme oljemengde som ligger i Goliatfeltet i Barentshavet.

– En videreutvikling av Snorre basert på en brønnhodeplattform er mer lønnsomt enn en undervannsutbygging. Riktignok vil en undervannsutbygging krever mindre upfront-investeringer og kan derfor være attraktivt for noen, sier Sletten.

– Poenget er at en undervannsløsning er mindre lønnsom. I tillegg får man opp færre fat og går glipp av et framtidig potensial. Brønnhodeplattformen vil gi mye større utvinning og en større oppside som kan gjøre prosjektet mer lønnsomt på sikt, sier han.

Les også: Dette er årets ingeniørbragd

Fremdeles for tidlig

Statoil sier i en kort kommentar at det fremdeles er for tidlig å si noe om hva slags beslutning man fatter for Snorre-feltet.

Selskapet beregner nå lønnsomheten ved å bore flere titalls nye produksjonsbrønner på feltet, men uenigheten blant lisenspartnerne dreier seg om hvor mye det er riktig å investere.

Les også: Mener dette kan revolusjonere subseabransjen

Fast bestemt

Sletten og Petoro kommer uansett til å jobbe hardt for å få på plass en ny plattform.  

– Snorre har store muligheter og er et av de mest spennende modne feltene på norsk sokkel. Hvis du først har investert i en slik plattform, kan det være lønnsomt å bore etter mindre mengder olje, noe som gir økt utvinning. Derfor tror vi det er den beste løsningen, men det er opp til partnerskapet å komme til en endelig beslutning, sier han.

Etter flere utsettelser er målet nå å komme i havn med en beslutning i høst.'

Les også: Det brukes penger på sokkelen som aldri før, men lønnsomheten går ned