PODKAST

Framtidens veikart må være ekstremt mye mer nøyaktige

Kartverket har utviklet en tjeneste der aktører kan hente veikart som oppdateres kontinuerlig.

Hjelper oss å navigere på veien: Tore Abelvik er seksjonsleder og ansvarlig for teknisk divisjon i landkartverket.
Hjelper oss å navigere på veien: Tore Abelvik er seksjonsleder og ansvarlig for teknisk divisjon i landkartverket. Foto: Odd Richard Valmot

De som bruker kartapper fra Google, Here, TomTom og andre bruker egentlig kartdata som gjøres tilgjengelig av Kartverket. Sannsynligvis brukes de navigerbare kartdataene av Apple og Microsoft også, men de snakker ikke høyt om det. Kartene er gratis, nøyaktige og oppdaterer detaljer daglig.

Det er populært. Ikke minst fordi slike data også inneholder høydedata som kommer til nytte når de som driver godstrafikk skal beregne kjøretøyenes stigningsevne og planlegge drivstoffbruk.

Neste generasjon kart

Vi snakker med seksjonsleder og ansvarlig for teknisk divisjon i landkartverket Tore Abelvik om hvordan veikart blir til og hvordan de distribueres. En av de store fordelene er at adressedata integreres fra den såkalte matrikkelen. Det gjør at man lett kan søke på adresser som en av informasjonskildene i kartene.

Kartverket forbereder seg også til neste generasjon høyoppløselige kart. Selvkjørende biler krever en helt annen oppløsning på kartene. Det betyr at de må kartlegges på nytt med lidar og ulike posisjoneringstjenester. De må kunne være nøyaktige ned til rundt 5 cm og bilene må kunne bruke dem selv om de ikke ser stripene på vegen om vinteren. Her kommer også 5G inn som kan sende korrigeringer med ekstrem lav forsinkelse.

Teknisk Sett: Moberg & Valmot

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs podkast Teknisk sett.

Normalt publiseres Teknisk sett hver torsdag ettermiddag.

Elbil – Teknisk sett

TU har også startet podkast om elbiler. Elbil – Teknisk sett vil vanligvis publiseres hver tirsdag ettermiddag, og er tilgjengelig både som rent lydopptak og med video på TU.no.

Her finner du Elbil – Teknisk sett:

Les også