PROSJEKTER

Forfallet har tatt overhånd: 5,2 km av fylkesvei 287 må rustes opp

Viken fylke skal sørge for at veien får den standarden den en gang hadde.

Fylkesvei 287 ved Tingstad bru. Omtrent herfra og et stykke vestover skal veien utbedres.
Fylkesvei 287 ved Tingstad bru. Omtrent herfra og et stykke vestover skal veien utbedres. Foto: Google Maps
10. sep. 2021 - 12:37

Fylkesveien går fra Åmot og opp til Eggedal i gamle Buskerud fylke. Dette prosjektet går gjennom både Modum og Sigdal kommuner.

Nå skal deler av veien utbedres, og hensikten er - slik fylket beskriver det i konkurransegrunnlaget - å «tilbakeføre veien til den tilstanden den hadde før forfallet tok overhånd.»

Kontrakten heter formelt Fv. 287 Tingstad Bru - Tukudalen, vegutbedring. Oppdraget består av masseutskifting, grøfteutbedring samt sprengningsarbeider.

Tverrå bru på riksvei 9 er ikke store konstruksjonen. Nå skal den rives, og ny og bedre bru kommer i stedet.
Les også

Seks kilometer av riksvei 9 skal bygges ut med ny bru

Grunnervervet er ikke på plass

Byggherren understreker dette: Ved utlysningen er det ikke inngått avtale om grunnerverv med alle grunneierne. Fylket tar forbehold om at avtalene kommer på plass før tildeling kan skje.

Fylkesvei 287 har en ÅDT på 2300 , med en andel tunge kjøretøy på åtte prosent i 2019.

Anleggsområdet ligger sørøst for Prestfoss. Over en strekning på totalt 16,4 kilometer er det 5,24 kilometer som skal utbedres. Tiltakene er fordelt på to delstrekninger.

Delstrekning 1 handler om masseutskifting og frostsikringstiltak. Denne prosjektdelen strekker seg om lag fra Tingstad bru og 630 meter inn i Sigdal kommune. Delstrekningen er på totalt 3160 meter, og her skal forfallet utbedres med med masseutskifting og
frostsikringstiltak med isolerende materiale i overbygningen. I tillegg skal grøftene utbedres, og stikkrenner og kummer skal byttes der det trengs.

Noen hovedmengder som inngår i denne delen:

 • Matjord: 7549 m3
 • Masseflytting: 47.853 m3
 • Tømmerhogst: 3242 m2
 • Riving og fjerning av asfaltdekke: 27.416 m2
 • Slitelag: 33.387 m2
 • Bindelag: 26.800 m2
 • Øvre bærelag: 29.064 m2
 • Nedre bærelag: 4151 m3
 • Forsterkningslag: 22.821 m3
 • Lette masser, skumglass: 8250 m3
 • Trau: 52.939 m2
 • Fiberduk: 52.208 m2
 • Rekkverk: 1479 m
Heidi Andreassen i Testnor ved en rød bil.
Les også

– Trolig en sjelden rase

Del 2: Sprenging og grøfterensk

Delstrekning 2 dreier seg om grøfteutbedring langs samme fylkesvei i Sigdal kommune. Her skal arbeidet skje på seks forskjellige strekninger.

Fjellgrøftene skal utbedres, for det meste på den ene siden av veien. Det skal ikke gjøres noe med selve fylkesveien. Eksisterende avkjørsler og driftsavkjørsler blir liggende der de er i dag.

Noen hovedmengder i denne delen:

 • Sprengning i linje: 1432 m3
 • Rensk av bergoverflate: 4000 m2
 • Masseflytting: 2907 m3
 • Tømmerhogst: 1062 m2
 • Bergsikring med 250 bolter og 100 m2 nett 

Fristen for å bli ferdig er satt til 30. juni 2023. Bindlaget skal være ferdig lagt på plass innen 30. september 2022.

Tilbudskonferanse holdes i Drammen 27. september, og frist for å gi tilbud er  19. oktober.

Tingretten mener at en tidligere formann i selskapet ble usaklig oppsagt. Men begge parter har anket saken.
Les også

Killingmo: Formann fikk sparken etter «dårlige holdninger» – vant i retten

 
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.