Foreslår kraftig nedskalering av disse 23 veistrekningene

Hordfast-prosjektet og seksfelts motorvei i Asker og Bærum står på listen.

Foreslår kraftig nedskalering av disse 23 veistrekningene
Hengebrua på den planlagte kryssingen av E39 Romsdalsfjorden (Møreaksen) over Julsundet. Illustrasjon: Rambøll/Statens vegvesen

I en ny rapport foreslår Naturvernforbundet å skalere ned 23 planlagte veistrekninger. Det vil de gjøre ved å gjenbruke og utbedre mer av eksisterende vei, samt å sette ned fartsgrensen noe.