Flytter flysensorer til skip – overvåker kritiske komponenter

Intelligente sensorer gjør automatisk, digital diagnose og reduserer behov for fysisk inspeksjon av skip.

Flytter flysensorer til skip – overvåker kritiske komponenter
Sensorene trenger strøm til prosessering og retur av verdifull informasjon. Toppen av en vannet. Foto: Machine Prognostics

Et norsk oppstartselskap har hentet ideer og konseptet fra flyindustrien og tilpasser sensorsystem for maritimt bruk.