MARITIM

Flere skipsfartsnasjoner vil ha grønne korridorer

Norge går foran og tar initiativ til at også skipsfart skal ta sin del av støyten når klimagassutslippene skal ned. Fjorårets forslag på COP26 om seks grønne korridorer har blitt svært godt mottatt. I år følger Norge og USA opp med et nytt initiativ.

FNs skipsfartsorganisasjon IMO er også til stede på COP27. Utslipp fra skip utgjør 3 prosent av verdens samlede klimagasser, men er ikke omfattet av FNs klimaplaner. Norge presser likevel på for å kutte utslipp.
FNs skipsfartsorganisasjon IMO er også til stede på COP27. Utslipp fra skip utgjør 3 prosent av verdens samlede klimagasser, men er ikke omfattet av FNs klimaplaner. Norge presser likevel på for å kutte utslipp. Foto: IMO

FNs klimaavtaler omfatter bare nasjoner og dermed verken skip eller fly. Shipping bidrar med ca. 3 prosent, eller ca. 1 milliarder tonn CO2-ekvivalenter, av verdens samlede utslipp.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.