KRAFT

Fjordterskel på svenskegrensen hindrer Nexans

Får ikke transportert ut stadig tyngre kabler.

For å ikke tape konkurransen på kabelmarkedet er Nexans' fabrikk i Halden avhengig av at Ringdalsfjorden utvides raskt.
For å ikke tape konkurransen på kabelmarkedet er Nexans' fabrikk i Halden avhengig av at Ringdalsfjorden utvides raskt. Bilde: Nexans Norway

Fra Nexans’ kabelfabrikk i Halden transporteres kabler ut med skip til hele verden. Trenden i markedet er at sjøkablene, til kraftforbindelser mellom land og utbygging av offshorefelt, blir stadig lengre og tyngre, og dette krever større skip for transport og installasjon.

For å komme ut fra Halden må skipene komme seg gjennom Ringdalsfjorden, som deles i to av landegrensen mellom Sverige og Norge. Denne fjorden er nå blitt for grunn for de stadig større skipene.

Fjorden har nemlig tre undersjøiske terskler. Høyden på disse må reduseres med ca. 4 meter i farledens bredde, skriver Nexans Norway i et brev til Utenriksdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet.

«Slik situasjonen er i dag, hindres inn- og utseiling for større skip som skal hente produkter, og dette utgjør en konkurransehemmende faktor for bedriften», heter det i brevet, som Teknisk Ukeblad har fått innsyn i.

Elbilutspill skaper harnisk i miljøbevegelsen

Les også:

Trenger rask løsning

Nexans Norway er i dag Østfolds største private arbeidsgiver. Fabrikken har i underkant av 1000 ansatte, inkludert el stort teknisk miljø med nær 150 ingeniører, og eksporterer til hele verden.

–For å ha mulighet til å være med på den sterke veksten vi nå ser i markedet, og kunne trygge arbeidsplassene i Halden, må terskelproblematikken løses raskt, sier selskapets kommunikasjonsdirektør Trude Larstad til Teknisk Ukeblad.

Nexans har, i samarbeid med lokale politikere og fylkespolitikere, arbeidet med å løse saken i over 10 år. De har hatt møter lokalt og regionalt både i Norge og Sverige, og har hatt ulike ministre og statssekretærer fra flere regjeringer på besøk for å orientere om saken.

«Noe som gjør saken ekstra utfordrende er at saken er et anliggende mellom Norge og Sverige», heter det i brevet.

Les også: Milliardkontrakt til ABB

60 millioner

l 2001 utredet Kystverket saken. I rapporten het det at en utvidet farled vil gi plass til ti meter dype skip. Totalt ville det bli inngrep på ca. 820 meters lengde, over en strekning på i alt ca. 2880 meter.

Det ville omfatte mudring av ca. 40.000 kubikkmeter løs masse og sprengning av om lag 38.000 kubikkmeter fast fjell.

Utvidelsen av farleden ble da, i 2001, kostnadsberegnet til ca. 60 millioner kroner. Utredningen ble fulgt opp med en rapport fra Norconsult i 2010, som konkluderte med at det burde settes i gang en ny utredning.

«For oss dreier dette seg om muligheten til å fortsette å skape norske arbeidsplasser, videreutvikle norsk teknologi og eksportere denne på verdensmarkedet», heter det i brevet.

Selskapet understreker at de også har over 100 svenske ansatte og importerer fra svenske underleverandører for mellom 300 og 400 millioner norske kroner i året.

Les også: Statnett og Shell vil ha «ulønnsom» kraftlinje til Nyhamna

Svekker konkurranseevnen

Nexans ønsker nå å få utført en ny konsekvensutredning av reduksjon av de tre tersklene i fjorden slik at et forslag til løsning kan presenteres svenske myndigheter så raskt som mulig.

«De begrensinger i videre utvikling og konkurransesituasjon for bedriften som tidligere er varslet, er nå et faktum og det haster med å få iverksattforbedring av innseilingen», avsluttes brevet, som er undertegnet selskapets administrerende direktør Anne-Lise Aukner.

Samferdselsdepartementet skriver i sitt svarbrev, som Teknisk Ukeblad har sett, at det var et møte om saken mellom de norske og svenske statssekretærene i september 2012. Etter møtet, i mars 2013, skal  Sverige ha opplyst at norske myndigheter kunne ta fornyet kontakt med Länsstyrelsen i Västra Götalands Län for å få en oversikt over hvilke krav som stilles til videre arbeid med utredninger og undersøkelser.

«Kystverket har ved flere anledninger vært i kontakt med relevante svenske myndigheter for å få en fullstendig oversikt over hvilke utredninger de mener det vil være nødvendig å gjennomføre på norsk side før svenske myndigheter kan vurdere spørsmålet på nytt.

Kystverket har purret flere ganger, både skriftlig og muntlig, på svenske myndigheter for å få et svar, senest 21. august 2014. De er nå lovet svar i nær framtid. Så snart vi har fått dette svaret vil vi gjerne ha et møte med Nexans Norway AS for å diskutere videre arbeid i saken», heter det i brevet fra Samferdselsdepartementet.

Les også:

Bygger verdens største flytende solkraftverk

– Siste sjanse for vindkraftutbygging i Norge  

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.