KRAFT

– Fikk forsikringer fra Halvorsen

Ved gjentatte anledninger de siste årene har Kristin Halvorsen sagt at det over tid vil kunne være nødvendig å avgiftsbelegge alternative drivstoff på linje med bensin og diesel. Likevel kom forslaget fra regjeringen om å avgiftsbelegge biodiesel som en overraskelse på bransjen.

Les også: Slutt på moroa for alternativt drivstoff

– Hvorfor kom dette som en overraskelse, etter signalene som ble gitt?

– Det kom som en kjempeoverraskelse. Vi sendte brev til finansministeren i fjor og fikk svar om at dette hadde de ingen planer om å gjøre, sier politisk rådgiver Kari Asheim i Norsk Bioenergiforening.

Les hele brevet her

– Bransjen opplevde at de hadde backing, legger hun til.

Kari Asheim, næringspolitisk rådgiver i bransjeforeningen NoBio.
Kari Asheim

Avgift etter hvert

Signaler om at det med tid ville være nødvendig å legge avgift på biodiesel ble gitt både i statsbudsjettet for 2007, og etter det gjentatt i svar til Stortinget fra Finansministeren ved flere anledninger.

Blant annet som svar på spørsmål fra Høyres Petter Skovholt Gitmark i april 2008. Da presiserte Kristin Halvorsen at det meste av kostnadene ved bruk av personbil er knyttet til ulykker, kø og støy.

«Dette er kostnader som i liten grad varierer med valg av drivstoff. I omtalen er vist til at det over tid vil kunne være nødvendig å avgiftsbelegge alternative drivstoff på linje med bensin og diesel,» skrev finansministeren i sitt svar.

– Ingen logikk

– Vi er helt enig i at det ville vært naturlig med avgift med tiden. Det er helt logisk, men at de gjorde det nå, i en tid med mange nye initiativer, det hadde vi ikke trodd, sier Asheim.

Hun viser til det fortsatt er avgiftsfritak på biogass, bioetanol og elbiler.

– Det er ingen logikk i argumentasjonen deres, sier hun.

– En glipp

Peter S. Gitmark fremhever overfor Teknisk Ukeblad at regjeringen og et samlet storting har ønsket å bygge opp en industri knyttet til biodiesel i Norge.

– Vi er enige om at andregenerasjons biodiesel er svært viktig å få implementert så raskt som mulig, sier han.

Han legger til at det helt tydelig har vært en glipp fra Halvorsen og Erik Solheim.

– De ønsket å legge en avgift kun på innblandingskravet og ikke på biodrivstoff generelt. Det hadde jeg sett rasjonalet bak. Jeg ville vært uenig, men det hadde vært langt mer logisk enn innfallsvinkelen de har nå, sier Gitmark, som satt i energi- og miljøkomiteen i forrige stortingsperiode.

– Avgift på feil drivstoff

– Biodieselsaken er en tabbe

– Elbilavgifter om ett år

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.