Europeisk samarbeid skal bidra til mindre kjemikalier i medisinske produkter

Skal fremskynde utvikling av helse- og miljøvennlige alternativer.

Europeisk samarbeid skal bidra til mindre kjemikalier i medisinske produkter
En standardisert liste over kjemikalier man ønsker å unngå i medisinske produkter, skal bidra til å fase ut kjemikalier. Foto: Gorm Kallestad/NTB

En liste over kjemikalier man ønsker å unngå i medisinske produkter, er lansert i et europeisk samarbeid. Det skal bidra til mindre kjemikalier i bruk.

Sykehusinnkjøp HF og andre innkjøpsorganisasjoner har lansert listen i samarbeid med Health Care Without Harm, opplyser Helse vest RHF. Den tar utgangspunkt i gjeldende beste praksis og standardiserer hvilke helse- og miljøskadelige kjemikalier man ønsker å unngå i produkter som brukes i helsevesenet.

Målet er å skape et bedre samarbeid mellom innkjøpsorganisasjoner og leverandører om utfasing av skadelige kjemikalier. Listen skal fremskynde utvikling av helse- og miljøvennlige alternativer.

– Spesialisthelsetjenesten har over tid arbeidet aktivt med utfasing av skadelige kjemikalier i produkter, og vi ønsker mer standardisering velkommen. Ved å fase ut skadelige stoffer der det er mulig, kan vi bedre beskytte pasienter, medarbeidere i sykehusene og miljøet, sier Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør i Helse vest RHF.

Les også

Les mer om: