MARITIM

EU og private i partnerskap: 5 milliarder kroner til nullutslippsskip

Norske selskaper kan kjempe om 5 milliarder EU-kroner til forskning på nullutslippsskip fram mot 2030.

Hydrogen som energibærer og brenselcelle  kan være en mulig vei til nullutslippsskip i framtida. EU vil samarbeide med private for å forske og utvikle teknologier og løsninger. Her fra Kongsberg Energy Lab på Kongsberg, som har et hybridlaboratorium med blant annet en Ballard brenselcelle på 30 kW.
Hydrogen som energibærer og brenselcelle kan være en mulig vei til nullutslippsskip i framtida. EU vil samarbeide med private for å forske og utvikle teknologier og løsninger. Her fra Kongsberg Energy Lab på Kongsberg, som har et hybridlaboratorium med blant annet en Ballard brenselcelle på 30 kW. Foto: Geir Christensen/Kongsberg Maritime AS

EU og det private initiativet Waterborne Transport er blitt enige om å samarbeide for å utvikle nullutslippsskip innen de fleste skipskategorier.