EU og private i partnerskap: 5 milliarder kroner til nullutslippsskip

Norske selskaper kan kjempe om 5 milliarder EU-kroner til forskning på nullutslippsskip fram mot 2030.

EU og private i partnerskap: 5 milliarder kroner til nullutslippsskip
Hydrogen som energibærer og brenselcelle kan være en mulig vei til nullutslippsskip i framtida. EU vil samarbeide med private for å forske og utvikle teknologier og løsninger. Her fra Kongsberg Energy Lab på Kongsberg, som har et hybridlaboratorium med blant annet en Ballard brenselcelle på 30 kW. Foto: Geir Christensen/Kongsberg Maritime AS

EU og det private initiativet Waterborne Transport er blitt enige om å samarbeide for å utvikle nullutslippsskip innen de fleste skipskategorier.