INDUSTRI

EU med grønt lys til statlig milliardstøtte til Hydro

Pilotanlegg for ny teknologi på Karmøy nærmere en realisering.

Hydro Karmøy hvor et pilotanlegg til 3,6 milliarder kroner planlegges.
Hydro Karmøy hvor et pilotanlegg til 3,6 milliarder kroner planlegges. Bilde: Tor Alvseike / Hydro

Enova kan støtte en pilotfabrikk for ny aluminiumsteknologi med 1,55 milliarder kroner. Energisparing og potensial for å redusere klimautslipp kvalifiserer til støtte fra Enova.

Eftas overvåkingsorgan ESA har nå godkjent den statlige støtten til Hydro.

60 elektrolyseceller

Hydro vil bygge et pilotanlegg med 60 elektrlyseceller med en ny teknologi, kalt HAL 4e. Den er blitt testet i et forsøksanlegg i Årdal, og har fungert som forventet.

Nå er tida inne til å ta steget opp til en fullskala pilot.

Les også: Slik skal ny 2-i-1-løsning flytte mer gods fra vei til sjø

Lekegrind: Bak tregjerdet skal Kati Tschöpe bygge opp en elektrolysecelle hvor nye detaljer skal testes ut. Til venstre, ryggen til Benedicte Ofstad, nyansatt kjemiker. Bak Tschöpe går Johannes Aalbu (teknologidirektør) og kybernetiker Torstein Berge.
Her i Årdal har forskerne i Hydro testet ut de nye lektrolysecellene som skal brukes i pilotfabrikken på karmøy. Med på forskingen er blant andre kjemiker Benedicte Ofstad (med ryggen til), materialteknolog Kati Tschöpe, teknologidirektør Johannes Aalbuog kybernetiker Torstein Berge. Tore Stensvold

Bryter grenser

De 60 nye elektrolyseceller skal gi verdens mest energieffektive produksjonslinje med det laveste miljøfotavtrykket i verden.

I HAL4e skal Hydro presse grensen for energiforbruk ned til 12,3 kilowattimer per kilo produsert aluminium (kWh/kilo), samtidig som produktiviteten ved cellen holdes på et veldig høyt nivå. 

Hydro vil også teste en versjon av teknologien, hvor målet er å komme helt ned til 11,5 kWh/kg.

I dag ligger verdensgjennomsnittet i overkant av 14 kilowattimer per kilo produsert, med en strømtetthet, og dermed produktivitet, som er mye lavere enn den som Hydro jobber med å realisere. CO2-utslippene skal samtidig ned til omtrent 1,5 tonn per tonn aluminium.

Les også: Denne fergen skal gå på vindkraft

På rekke og rad: Anodene henger ned i elektrolysen. Forskjellig høyde betyr at de er skiftet på forskjellig tidspunkt mens cellen går kontinuerlig. Aluminiumoksid etterfylles via røret i midten.
Nye elektorlyseceller under testing i Årdal. Anodene henger ned i elektrolysen. Forskjellig høyde betyr at de er skiftet på forskjellig tidspunkt mens cellen går kontinuerlig. Aluminiumoksid etterfylles via røret i midten. Tore Stensvold

Øker produksjon

I det planlagte pilotanlegget på Karmøy vil produksjonskapasiteten bli om lag 75.000 tonn aluminium. Til sammenligning produseres det i dag 190.000 tonn på anlegget. Går alt etter planen, kan piloten for HAL4e-teknologien være på plass i 2017.

Nå gjenstår det bare en hindring: En langsiktig kraftavtale. Statnett forsikrer på sin side at nettet tåler den ekstra belastningen det blir med ny produksjon.

Les også:

Maersk setter ny container-rekord

LNG er trendy: Flere og flere bygger slepebåter med gass

Kun 16 av 40 millioner gitt i støtte til grønn transport  

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.