Equinor og Statkraft: Tror på ammoniakk som drivstoff og energibærer

Kan bli viktig som drivstoff i skip, eller som en enklere måte å frakte hydrogen på.

Equinor og Statkraft: Tror på ammoniakk som drivstoff og energibærer
Yara Porsgrunn bruker mye ammoniakk i produksjonen av kunstgjødsel. Nå ser store norske aktører på nye måter å fremstille og bruke ammoniakk på. Bilde: Tore Stensvold

Hydrogen lenge har vært skissert som en utslippsfri løsning for både fremtidig gasseksport og som et lagringsmedium for vindkraft. Problemet er at hydrogen er dyrt og vanskelig å frakte. Flytende hydrogen må kjøles ned til -253 grader og holdes under høyt trykk.